CODART, Dutch and Flemish art in museums worldwide

Tibout Regters: het gezicht van de 18de eeuw

Tibout Regters: the face of the 18th century Exhibition: 18 February - 28 May 2006

Tibout Regters, Johannes Westrik and his family, 1762, Amsterdam, Amsterdams Historisch Museum

Tibout Regters, Johannes Westrik and his family, 1762
Amsterdam, Amsterdams Historisch Museum

Museum press release, January 2006

Na 250 jaar brengt het Rijksmuseum Twenthe voor het eerst de belangrijkste werken van Tibout Regters (1710-68) uit musea in binnen- en buitenland en uit particulier bezit bij elkaar. Tibout Regters was een van de meest succesrijke portretschilders van de 18de eeuw in Nederland.

De tentoonstelling kwam tot stand in samenwerking met Rudi Ekkart, directeur van het Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie te Den Haag. Ekkart is de belangrijkste deskundige op het gebied van het Nederlandse portret. Hij houdt zich al geruime tijd bezig met het werk van Tibout Regters.

Tibout Regters werd opgeleid bij de bekende Amsterdamse portretschilder Jan Maurits Quinkhard. Zijn klanten waren welgestelde burgers en bestuurders. Wie meetelde in de 18de eeuw, liet zich door hem portretteren: de regenten van het Amsterdamse Aalmoezeniersweeshuis, de burgemeesters Jan Calkoen van Amsterdam en Hendrik van Asch van Wijck van Utrecht, maar ook een vooraanstaand 18de-eeuws kunstliefhebber en literator als Jeronimo de Bosch en zijn familie.

Regters was een specialist in het Ā“conversatiestukĀ“. Conversatiestukken waren in zijn tijd nieuw. Op deze schilderijen, die vooral in de Noordelijke Nederlanden en in Engeland voorkwamen, zijn families afgebeeld in een informele, huiselijke omgeving, bijvoorbeeld zittend aan een tafel in een interieur of in een tuin. Het verschil met vroegere familiegroepen is dat de figuren zo zijn afgebeeld, dat ze met elkaar in gesprek lijken te zijn. Het thema van het conversatiestuk wordt verder uitgelicht met schilderijen van voorgangers, tijdgenoten en navolgers van Tibout Regters, zoals Jan Maurits Quinkhard, Cornelis Troost, Hendrik Pothoven, Nicolaes Muys en Adriaan de Lelie.

Achter Regters’ portretten gaat steeds een wereld schuil van status en macht, pronkzucht en ijdelheden, maar ook van liefde, verleiding en onschuld. Tibout Regters legt deze wereld trefzeker vast. In houding, gelaatsuitdrukking en entourage van de personages en in soms kleine details die verwijzen naar hun positie of beroep, hun bezigheden en interesses en naar hun onderlinge relaties.