CODART, Dutch and Flemish art in museums worldwide

Tijdloos trendy: modern licht op interieur en collectie van Duivenvoorde

Timeless trendy: modern light on interior and collection of Duivenvoorde Exhibition: 1 May - 3 October 2010

The exhibition combines the historical interior and collection of Duivenvoorde castle with modern art works. The aim is to create an exiting dialogue between the objects. Artists included are Bert Frijns, Matthijs Röling, Hella Jongerius and many others.

From the museum website, 13 April 2010

De tentoonstelling Tijdloos trendy: modern licht op interieur en collectie van Duivenvoorde combineert op een unieke en verrassende manier moderne kunstobjecten met het interieur en de collectie van kasteel Duivenvoorde. De moderne objecten zijn gericht uitgekozen, zodat er een spannende dialoog tot stand komt tussen deze objecten en het historische interieur of de daarin geplaatste (kunst)objecten.

Door te werken met ensembles van oud en nieuw in alle ruimten van het kasteel – dus niet in een afzonderlijke tentoonstellingsruimte – krijgt de bezoeker meer oog voor het bijzondere karakter van het interieur en de collectie van Duivenvoorde. Oud is niet per definitie stoffig. Trendy is geenszins voorbehouden aan onze tijd. Moderne kunst is vaak verrassend tijdloos. Los daarvan beoogt de tentoonstelling om de bezoeker meer bewust te maken van de kwaliteit van hedendaagse Nederlandse kunst en design. Alle onderdelen van het historische interieur en de collectie van Duivenvoorde – portretten, prenten, porselein, beeldhouwkunst, boeken, kostuums, meubilair, wandbespanning e.d. – zijn in de tentoonstelling betrokken.

Voorbeelden: zes grote glazen buitenobjecten (vazen) van Bert Frijns, die een modern complement vormen van de beeldbepalende zandstenen tuinvazen op de brug voor het kasteel; de portretten van de vader en grootmoeder van de schilder Matthijs Röling, die de ‘strenge’ Dordtse vooroudergalerij in het trapportaal van het kasteel nieuw lezen inblazen; de ‘Japanse’ Shippo Plates van Hella Jongerius, die een moderne respons zijn op de prachtige collectie Oosters porselein van Duivenvoorde.

Aan de tentoonstelling werken toonaangevende Nederlandse kunstenaars en ontwerpers mee. Op de tentoonstelling is – naast het eerdergenoemde werk van Bert Frijns, Matthijs Röling en Hella Jongerius – ook werk te zien van Jurgen Bey (meubels), Geert Lap (keramiek), Erik Andriesse (prenten), Bořek Šípek (keramiek, glas), Rien Bekkers (theaterkostuums), Aziz Bekkaoui (kostuums), Mada van Gaans (kostuums), Liset van der Scheer (textiel), Cubic3Design (divers), Jan Siebers (meubels), Wilma Kuil (fotografie en textiel), Caspar Berger (beeldhouwkunst), Irma Boom (boekontwerp), Colette van Landuyt (kostuums), Philip Boas (modern goudleer) en Annelies Planteydt (sieraden). De bruiklenen zijn afkomstig van musea en particulieren. Er zal een tentoonstellingscatalogus verschijnen.