CODART, Dutch and Flemish art in museums worldwide

Toegang tot Oranje: culturele en politieke netwerken rond het hof

Access to Orange: cultural and political networks at court Symposium: 25 September 2008

Location

N.B. CHANGED SINCE INITIAL ANNOUNCEMENT
Mozeshuis
Waterlooplein 205
Grote Zaal
1101PG Amsterdam

See symposium pdf, with complete program

Information from the organizers

The Center for Golden Age Studies and the Institute for Culture and History of the University
of Amsterdam are holding a one-day interdisciplinary exhibition on networks at the Orange-Nassau
court in various periods. Several talks deal with artistic patronage as part of the subject.
The language of the symposium is Dutch.

Het hof van de prinsen van Oranje was zowel een cultureel als een politiek centrum waartoe
velen toegang wilden. In de afgelopen decennia is de interesse in het hofleven van de Oranjes
toegenomen waarbij ook steeds vaker aandacht wordt besteed aan sociale structuren en
machtsverhoudingen. Historici uit de verschillende disciplines hebben deelaspecten van het
hof belicht waarbij ook de vraag hoe men in contact kon komen met Oranje meer of minder
expliciet is gesteld.

Dit interdisciplinaire symposium heeft tot doel de verschillende netwerken rond het hof van
Oranje met elkaar te vergelijken. Hierbij worden literaire, culturele, politieke, militaire en
diplomatieke stelsels geanalyseerd. De bijdragen betreffen de bestuursperiodes van de
stadhouders Willem I, Maurits, Frederik Hendrik en Willem II, de jaren van het Eerste
Stadhouderloze Tijdperk en de ambtsperiode van stadhouder Willem III.

In de bijlage vindt u een dagprogramma en een korte toelichting op de lezingen van prof.dr.
Olaf Mörke, prof.dr. Marika Keblusek, prof.em.dr. Simon Groenveld, dr. René van Stipriaan,
dr.Kees Zandvliet, dr. Erik Swart, drs. Inge Broekman en drs. Coen Wilders. Het congres wordt
mede mogelijk gemaakt door Het Centrum voor de Gouden Eeuw en het Instituut voor Cultuur en
Geschiedenis van de Universiteit van Amsterdam.

Registration

Het symposium vindt plaats op donderdag 25 september in het Bungehuis, aan de Spuistraat 210,
zaal 1.01, te Amsterdam. De toegang tot het symposium is gratis. U kunt zich per e-mail
opgeven bij Coen Wilders, p.c.wilders@uva.nl. Vermeldt u
daarbij alstublieft uw naam en contactgegevens. Wij verzoeken u dit zo spoedig mogelijk te doen,
maar, met het oog op de catering, in ieder geval vóór maandag 15 september.

Met vriendelijke groet,

Inge Broekman
Coen Wilders