CODART, Dutch and Flemish art in museums worldwide

Topstukken van de Teeken Akademie

Masterpieces from the Drawing Academy Exhibition: 17 January - 29 February 2004

From the museum website

Middelburg is celebrating the 225th anniversary of the Teeken Akademie. Exhibitions marking the anniversary will be held at five different locations. The Teeken Akademie, or Drawing Academy, was Middelburg’s largest educational institute. Its students were craftsmen, well-to-do young men and artists. The exhibition includes the best paintings by the masters of Middelburg. The Zeeuws Museum has highlighted the work of successful painters and sketchers from the heyday of the academy. Teachers and members of the board included Jacobus Perkois and Aert Schouman. A number of students also made a name for themselves in the Netherlands and abroad, including Johan Pieter Bourjé, Pieter Gaal, Cornelis Kimmel, Johannes Hermanus and Barend Cornelis Koekkoek, Martinus and Willem Pauwelsen, Johannes Hubertus Reijgers, Cornelis Zwigtman, Willem Johannes and Johannes Frederik Schütz. Also on display are medals and books that were awarded as prizes. These give an idea of the important part played by the academy.

Demonstrations of drawing and painting materials. How did artists use pigments, chalk, canvases and canvas stretchers? Fridays and Saturdays from 2 to 3 p.m. Admission free, no reservation needed. Special programmes for schools and colleges (on request).

Catalogue

In 2004 viert de Teeken Akademie het 225-jarig jubileum. Ter gelegenheid hiervan verschijnt op 16 januari 2004 het boek ‘Om prijs en plaats’: de Middelburgse Teeken Akademie 1778-2003. Het meer dan 200 pagina’s grote boek is rijk geïllustreerd en behandelt alle mogelijke aspecten van de geschiedenis van de academie, geplaatst in een breed cultureel kader. Het is een uitgave in de reeks Grote Zeeuwse Katernen.

Het boek is na verschijning te koop aan de receptie van het Zeeuws Archief voor € 29,00. U kunt het boek ook bij het Zeeuws Archief bestellen. U betaalt dan € 29,00 voor het boek en € 6,80 voor verpakking- en verzending. Maak € 35,80 over op girorekening 155.88.77 ten name van Zeeuws Archief te Middelburg onder vermelding van ‘Teeken Akademie’. Na overschrijving van het bedrag op onze rekening krijgt u het boek per post toegestuurd.