CODART, Dutch and Flemish art in museums worldwide

Tussen de lijnen: Tekeningen van oude meesters uit het Prentenkabinet van de Koninklijke Bibliotheek van België

Between the Lines: Old Master Drawings from the Print Room of the Royal Library of Belgium Exhibition: 26 November 2014 - 14 February 2015

From the library’s website (in Dutch), 26 November 2014

Deze winter vindt u enkele van de mooiste tekeningen van oude meesters in het Paleis van Karel van Lotharingen.

Het Prentenkabinet van de Koninklijke Bibliotheek van België dook in haar verzamelingen en selecteerde vijf fascinerende tekeningen van oude meesters die uw aandacht verdienen. In vijf begeleidende boekjes komt u meer te weten over tekening en tekenaar. Tijdens deze focustentoonstelling worden de tekeningen geconfronteerd met een selectie van werk op papier uit de zestiende tot de achttiende eeuw.

Aanleiding voor de tentoonstelling is een onderzoeksproject dat is opgezet in samenwerking met de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, het Rijksmuseum Amsterdam en de Fondation Custodia om de oude tekeningen als geheel voor het eerst nader te bestuderen en digitaal te ontsluiten.

De tentoonstelling wordt feestelijk geopend tijdens de Brusselse museumnocturnes op 27 november.

De tentoonstelling is samengesteld door Joris Van Grieken en Sarah Van Ooteghem.