CODART, Dutch and Flemish art in museums worldwide

Uit de schaduw van Rubens: prentkunst naar Antwerpse historieschilders

Out of Rubens shadow: prints after Antwerp history painters Exhibition: 27 November 2009 - 15 February 2010

The exhibition shows designs for prints by Rubens’ (former) collaborators such as Abraham Van Diepenbeeck, Cornelis Schut and Erasmus Quellinus II. They contributed to the flowering production of printseries and book illustrations and used these mediums to strengthen their artistic reputation.

From the library website, 25 November 2009

Deze tentoonstelling brengt voor het eerst grafisch werk bij elkaar van Rubens’ (voormalige) medewerkers, Abraham Van Diepenbeeck, Cornelis Schut en Erasmus Quellinus II. Net zoals de grootmeester van de barok, begrepen zij zeer goed de maatschappelijke impact van graveerkunst. Ze verleenden hun medewerking aan de bloeiende prent- en uitgeverssector door samen meer dan 1000 ontwerpen te leveren voor allerhande prenten(reeksen) en boekillustraties. Op die manier trachtten ze ondermeer hun artistieke reputatie te versterken, nieuwe opdrachten binnen te halen en hun inkomen te verhogen. Cornelis Schut etste ook zelf regelmatig en experimenteerde hierbij zelfs met nieuwe technieken, die internationaal pas in de 18de eeuw zouden doorbreken.

Het prentenfonds van het Prentenkabinet van de Koninklijke Bibliotheek van België illustreert treffend de grote thematische rijkdom van het zeventiende-eeuwse prentaanbod. Op de tentoonstelling kan de bezoeker dan ook kennis maken met een brede waaier aan genres die tegelijk een levendig beeld van de maatschappij evoceren: prenten met een politiek karakter, portretgravures met een sociale functie, reproductiegravures naar schilderijen, thesisprenten, gravures met een allegorische inslag en prenten met een mythologische of religieuze inhoud.

De tentoonstelling biedt – dankzij de aanwezigheid van modelli (pen- en krijttekeningen) en formele inspiratiebronnen – tevens een kijkje in de interne keuken van de kunstenaars en ze belicht hun werkproces.

Related events