CODART, Dutch and Flemish art in museums worldwide

Uit met Monnickendam

"A night out" with Monnickendam Exhibition: 8 April - 1 November 2009

The friends of the painter Monnickendam foundation has recently donated three paintings by the painter to the Amsterdam Historical Museum. These paintings are Académie de Billard, Performance in the Concertgebouw and People in a theatre box. Together they give a good impression of Amsterdam nightlife in the early 20th century. The three paintings are exhibited together with other paintings by the artist in the collection such as the Zocher exchange and The reception of the Lord Mayor in the civic hall of the Royal Palace.

From the museum press release, 9 March 2009

Drie nieuwe Monnickendams in het Amsterdams Historisch Museum

Het Amsterdams Historisch Museum is recentelijk in het bezit gekomen van drie kleurrijke schilderijen van Martin Monnickendam, een van de belangrijkste Nederlandse schilders uit het Interbellum. Het gaat om Académie de Billard, Uitvoering in het Concertgebouw en Mensen in een schouwburgloge. De schilderijen zijn aan het museum geschonken door de Stichting Vrienden van de Schilder Martin Monnickendam en zijn vanaf 8 april te zien in de bescheiden maar kleurvolle presentatie Uit met Monnickendam.

Monnickendams oeuvre genoot gedurende zijn leven een grote bekendheid. Zijn krachtige impressionistische stijl sloeg nationaal, maar ook internationaal aan. Het leverde de schilder veel onderscheidingen op o.a. in 1937 toen hij, tijdens de Wereldtentoonstelling van Parijs, een gouden medaille ontving. Na zijn dood in 1943 raakte Monnickendam echter meer en meer in de vergetelheid. De afgelopen drie decennia heeft de Stichting Vrienden van de Schilder Martin Monnickendam het oeuvre van de schilder weer onder de aandacht gebracht. De realisering van de doelstellingen van de stichting heeft in 2009 geleid tot een groot aantal schenkingen aan Amsterdamse instellingen, waaronder het Amsterdams Historisch Museum.

De presentatie Uit met Monnickendam neemt de bezoeker mee naar het Amsterdamse uitgaansleven van weleer. Behalve de drie aanwinsten worden ook andere schilderijen uit de collectie getoond, zoals de Beurs van Zocher en De ontvangst van de Lord Mayor in de Burgerzaal van het Paleis op de Dam.