CODART, Dutch and Flemish art in museums worldwide

Van Gogh terug naar Brabant

Van Gogh comes back to Brabant Exhibition: 25 November 2006 - 30 June 2008

Vincent van Gogh, Head of a peasant woman. Den Bosch, Noordbrabants Museum

Vincent van Gogh
Head of a peasant woman
Den Bosch, Noordbrabants Museum

From the museum website

Vanaf 25 november is de Van Gogh-presentatie in het Noordbrabants Museum geheel vernieuwd. De nieuwe opstelling hangt samen met de bijzonder gelukkige omstandigheid dat het Noordbrabants Museum de komende jaren acht Van Goghs kan laten zien.

De provincie Noord-Brabant beijvert zich om een ruimere plaats in te ruimen voor wat misschien wel de belangrijkste en zeker de meest bekende Brabantse kunstenaar is: Vincent van Gogh.

Niet alleen heeft de in Zundert geboren domineeszoon in deze provincie zijn wortels, maar ook heeft hij hier een groot aantal schilderijen en tekeningen gemaakt. Daarin waren het landschap, de armoedige boerderijen en de boerenmensen uit de late 19de eeuw zijn inspiratie. Zijn betrokkenheid bij het leven op het platteland was meer dan alleen geografisch bepaald. Van Gogh voelde zich emotioneel betrokken bij de mensen die hier met hard werken slechts een armoedig bestaan wisten op te bouwen. In zijn werk en in zijn brieven doet hij daarvan verslag. Hoewel hij later, na zijn vertrek naar Frankrijk, in artistiek opzicht zou veranderen, is die grote rol die hij aan het gevoel gaf altijd gebleven. Vanuit die optiek is de Brabantse periode dan ook meer dan alleen een vroege fase in de ontwikkeling van deze kunstenaar.