CODART, Dutch and Flemish art in museums worldwide

Van ornament naar zilver

From ornament to silver Symposium: 19 November 2009

Information from the university

Uitnodiging Nanne Ottema lezing 2009

Donderdag 19 november 2009
Radboud Universitijt Nijmegen
Mercatorpad 1, Collegezalen Complex zaal 5

Van ornament naar zilver: symposium over ornamentprenten en edelsmeedkunst in het kader van de leerstoel ‘Toegepaste Kunsten en Kunstnijverheid’

In 2006 werd door de Ottema-Kingma Stichting te Leeuwarden de bijzondere leeropdracht ‘Toegepaste Kunsten en Kunstnijverheid’ in het leven geroepen. Deze werd gevestigd aan de Letterenfaculteit van de Radboud Universiteit en ondergebracht bij de afdeling Kunstgeschiedenis Nijmegen. De Ottema-Kingma leerstoel werd als eerste bekleed door prof.dr. Peter Fuhring die tijdens zijn hoogleraarschap vooral de aandacht vestigde op de plaats en het belang van het ornament binnen de geschiedenis van de kunsten.

Samen met de bijzondere leerstoel kwam tijdelijk ook de collectie ornamentprenten van de verzamelaar Nanne Ottema naar Nijmegen. Deze verzameling van 3000 ornamentprenten was slechts enkele jaren eerder binnen de collectie van de Ottema-Kingma Stichting herontdekt. In Nijmegen vormde de verzameling inspirerend studiemateriaal tijdens de colleges die door Peter Fuhring verzorgd werden. Daarnaast vond een wetenschappelijke verkenning van de collectie plaats en werden de prenten ontsloten in een digitale database. Op 25 november 2008 werd in dit kader te Leeuwarden het symposium ‘Van ornament naar object’ georganiseerd, waar nu een vervolg aan wordt gegeven.

Tijdens het symposium zal in het ochtendprogramma teruggekeken worden op de bijdrage die Peter Fuhring geleverd heeft aan het kunsthistorisch onderwijs in Nijmegen en zal aandacht worden besteed aan de collectie ornamentprenten en de onderzoeksresultaten die geboekt zijn. Hierbij zal tevens een publicatie over de collectie ornamentprenten gepresenteerd worden.

Het symposium staat daarnaast in het teken van de overdracht van de Ottema-Kingma leerstoel. Per 1 september 2009 is dr. Johan ter Molen aangesteld als de nieuwe bijzonder hoogleraar ‘Toegepaste Kunsten en Kunstnijverheid’. Zijn leeropdracht zal hij tijdens zijn oratie op 19 november officieel aanvaarden. Deze oratie vormt tevens de Nanne Ottema lezing 2009.

Naar aanleiding van de Ottema-Kingma leerstoel-wissel zal in het middagprogramma van het symposium door de Nijmeegse promovendi Jean-Pierre van Rijen en Annette Gaalman de blik naar het Noorden worden gericht; beiden leggen momenteel de laatste hand aan hun omvangrijke onderzoek naar 19de- en 20ste-eeuwse edelsmeedkunst in Nederland. Hun promotieonderzoek sluit aan bij het specialisme van dr. J.R. ter Molen die in 1984 op de Utrechtse zilversmedenfamilie Van Vianen promoveerde. De dag wordt afgesloten met de oratie van professor Ter Molen: Goud – Zilver – Oranje, interacties van edel allooi.

Het symposium ‘Van ornament naar zilver’ afgesloten door de oratie van prof.dr. J.R. ter Molen wordt georganiseerd door de Ottema-Kingma Stichting en de Afdeling Kunstgeschiedenis van de Radboud Universiteit Nijmegen. Meer informatie over de OKS vindt u op: www.oks.nl. Zie voor Kunstgeschiedenis Nijmegen: www.ru.nl/kunstgeschiedenis/.

Programma symposium 19 november 2009

10.30 Inschrijven en ontvangst

11.00 Welkomstwoord
Prof.dr. Paul Sars

11.05 Inleiding
Prof.dr. Jos Koldeweij / Prof.dr. Volker Manuth

11.15 ‘Ornamentprenten als object van studie’
Prof.dr. Peter Fuhring (Ottema-Kingma leerstoel, Radboud Universiteit Nijmegen)

11.45 ‘De ornamentprenten van Nanne Ottema digitaal ontsloten’
Femke Speelberg, Mphil. (Radboud Universiteit Nijmegen)

12.15 Lunch

13.45 Uitreiking ‘De Zilveren Kroon’, de driejaarlijkse wisselprijs van de Nederlandse Zilverclub

14.00 ‘Van Bonifatius tot Radboud: Frisia Catholica’
Drs. Jean-Pierre van Rijen (Radboud Universiteit Nijmegen)

14.30 ‘Werk van het Utrechtse atelier Brom in Friesland’
Drs. Annette Gaalman (Erfgoed Brabant)

15.00 Afsluiting

15.45 Oratie prof.dr. Johan ter Molen
‘Goud – Zilver – Oranje, interacties van edel allooi’
Locatie: Aula van de Radboud Universiteit (Comeniuslaan 2)

16.45 Receptie

Aanmelding is mogelijk voor

– dagprogramma, incl. lunch € 15,00
– middagprogramma
– uitsluitend oratie

U kunt zich als deelnemer aan dit symposium aanmelden met een e-mail bericht voorzien van uw keuze, naam en adres te sturen naar: congreskunstgeschiedenis@let.ru.nl

Graag ontvangen wij uw aanmelding vóór 9 november aanstaande! Wij sturen u dan tijdig uw bevestiging voor dit symposium. Registratie van de aanmeldingen geschiedt in volgorde van binnenkomst. Samen met de bevestiging ontvangt u een routebeschrijving met parkeeraanwijzingen.

Kosten

€ 15,- contante betaling (volledige dagprogramma incl. lunch)

Inlichtingen

Voor meer informatie kunt u de website raadplegen www.oks.nl of contact opnemen via congreskunstgeschiedenis@let.ru.nl.

Voor vragen kunt u ook contact opnemen met congresorganisatie kunstgeschiedenis, telefoon 024-3612623; vragen naar Christel Theunissen.