CODART, Dutch and Flemish art in museums worldwide

Van ’t beste spel: strijdende rederijkers in 1616

The best game: rhetoricians in competition in 1616 Exhibition: 21 May - 20 August 2006

From the museum website, 30 March 2009

Dordrechts Museum presenteert bijzondere wedstrijd

Het Dordrechts Museum presenteerde vanaf 21 mei 2006 een tentoonstelling onder de titel ‘Van ’t beste spel – strijdende rederijkers in 1616’. Centraal hierin stond een wedstrijd tussen de rederijkerskamers van Vlaardingen en Dordrecht die bijna 400 jaar geleden in Vlaardingen werd gehouden.

Rederijkers waren liefhebbers van poëzie, toneelstukken en welsprekendheid. In hun verenigingen, de zogeheten rederijkerskamers, oefenden zij zich in het schrijven en opvoeren van toneelstukken en verzen. Om hun kunnen op dit terrein te scherpen organiseerden zij wedstrijden. Daarbij stond niet alleen de eer van de kamer, maar ook die van eigen stad of dorp op het spel.

Tentoonstelling

Aan de wedstrijd in Vlaardingen in 1616 namen vijftien rederijkerskamers deel. Het Dordrechts Museum bezit een uniek, onlangs gerestaureerd paneel met een afbeelding van de intocht van de Dordrechtse rederijkerskamer in Vlaardingen voorafgaand aan de wedstrijd.

In Vlaardingen (in het Visserijmuseum/ Vlaardings Museum) zijn diverse rederijkersblazoenen bewaard gebleven. Uit andere collecties zijn zilveren rederijkersschilden, de verworven wedstrijdbeker, schilderijen, publicaties en archivalia afkomstig, die een en ander in een bredere context plaatsen. De tentoonstelling is na het Dordrechts Museum te zien in het Visserijmuseum/ Vlaardings Museum.

Boekpresentatie

Aanleiding tot de tentoonstelling was de verschijning van het boek ‘Op de Hollandse Parnas, De Vlaardingse rederijkerswedstrijd van 1616’ waarin de Vlaardingse wedstrijd vanuit verschillende invalshoeken wordt belicht. Het bevat bijdragen van: Yvonne Bleyerveld, Jeroen ter Brugge, Arjan van Dixhoorn, Bart Ramakers, Joke Spaans, Natascha Veldhorst en Piet Verkruijsse. Eindredacteur Bart Ramakers presenteerde het boek tijdens de opening van de tentoonstelling.

Opening

Acteur Vastert van Aardenne, opende de tentoonstelling op zaterdag 20 mei om 15.00 uur.

Van Aardenne maakte naam in tv-series als Goudkust en Westenwind en op het toneel speelde hij in stukken als ‘Op hoop van zegen’ van Herman Heijermans en ‘Othello’ van Shakespeare. Enkele jaren geleden stond hij, samen met Anne-Wil Blankers, in het stuk ‘Wilhelmina’. ‘Juliana’s derde weg’ is onlangs genomineerd voor de Toneel Publieksprijs.