CODART, Dutch and Flemish art in museums worldwide

Van zaaien tot maaien

From sowing to mowing Exhibition: 26 June - 28 October 2007

Charley Toorop, Haystacks in the dunes, 1924. Museum Kranenburgh

Charley Toorop, Haystacks in the dunes, 1924
Bergen, Museum Kranenburgh

Images of the four seasons in 100 paintings by artists of the Bergen school and De Ploeg, joined with nature poems and other texts of the first half of the 20th century. N.B. Extended from the originally planned closing date of 30 September.

Museum information

Een kleurrijke oogst uit de eerste helft van de vorige eeuw in woord en beeld

Van 26 juni 2007 tot en met 30 september 2007 vindt in Museum Kranenburgh in Bergen een tentoonstelling plaats die een eerbetoon brengt aan de drie seizoenen, Van Zaaien tot Maaien. In deze vijftigste tentoonstelling in Museum Kranenburgh komen verschillende scholen samen: de schilders van de ‘Bergense School’, van ‘De Ploeg’ uit Groningen, en vele andere kunstenaars uit de eerste helft van de twintigste eeuw. In 110 olieverfschilderijen worden voorjaar, zomer en najaar op kleurrijke wijze verbeeld. De schilderijen worden vergezeld van bijpassende gedichten uit diezelfde tijd. Een hechtere band tussen woord en beeld is nauwelijks denkbaar.

Het laatste loof

Deze thema-tentoonstelling zal in alle ruimten van Museum Kranenburgh te zien zijn, zowel in de oude villa als in de nieuwe vleugel. In sprekende expressionistische beelden wordt het landschap van de seizoenen uitgedrukt. Vanaf het moment dat de zaaier het zaad aan de donkere aarde toevertrouwt tot het moment dat de aardappelrooier de rijke oogst van het vruchtbare land haalt, de visser zijn fuiken te drogen hangt en de ploeger het laatste loof verbrandt.

De Mei van Gorter

Elke zaal krijgt een themagedicht dat in de schilderijen wordt gevisualiseerd. In de zaal waarin het gedicht ‘De Prunus’ hangt van Prof. Garmt Stuiveling, zullen bij voorbeeld meer dan 25 werken te zien zijn die een ode brengen aan de bloesem. De tentoonstelling vindt haar bijna vanzelfsprekende begrenzing tussen de ‘Mei’ van Gorter en ‘Oktober’ van Vasalis .

Publication

Een catalogus, waarin ook de gedichten zijn opgenomen, is in voorbereiding.