CODART, Dutch and Flemish art in museums worldwide

Vier nieuwe Versproncks

Four new Versproncks Exhibition: 9 June - 7 September 2009

In 2008, the Rijksmuseum acquired four portraits of members of the Wallis/Strijp family, rich and powerful Haarlem regents in the second half of the seventeenth century. It is rare that a museum is able to show such an ensemble of an entire family.

From the museum website, 2 June 2009

In 2008 verwierf het Rijksmuseum maar liefst vier portretten van leden van één familie: de familie Wallis/Strijp, rijke en machtige regenten in Haarlem in de tweede helft van de 17de eeuw. Zo ontstond een uniek ensemble. Zelden krijgt een museum de kans om te laten zien hoe niet één persoon, maar een hele familie zich voor het nageslacht liet vastleggen.

Johannes Verspronck

En wie was de schilder? Johannes Cornelisz Verspronck, schilder van het beroemde Meisje in het blauw (ook in het Rijksmuseum) en naast Frans Hals de belangrijkste portretschilder van Haarlem in die tijd. Versproncks ingetogen stijl viel zeer in de smaak bij zijn klanten: hoofdzakelijk Haarlemse regenten met een calvinistische geloofsovertuiging, die zich liefst zonder opsmuk lieten portretteren. De portretten zijn, geheel gerestaureerd, in hun volle pracht te zien in de Philipsvleugel.