CODART, Dutch and Flemish art in museums worldwide

Vogels: prenten, tekeningen en foto’s

Birds: prints, drawings and photos Exhibition: 20 March - 27 June 1999

Publication

Vogels: prenten, tekeningen en foto’s in de verzamelingen van het Rijksprentenkabinet en de Bibliotheek van het Rijksmuseum Amsterdam
Irene M. de Groot and Sam Herman
Catalogue of an exhibition held in 1999 in Amsterdam (Rijksmuseum) 1999
64 pp.
Amsterdam (Rijksmuseum) 1999