CODART, Dutch and Flemish art in museums worldwide

Vriendschap Verrijkt: 25 jaar aankopen Bedrijfsvrienden Dordrechts Museum

Exhibition: 15 June - 13 October 2019

Information from the museum (in Dutch)

Het Dordrechts Museum, het museum van zes eeuwen Nederlandse schilderkunst, wordt gedragen door vriendschap. Vanaf het ontstaan van het museum in 1842 is de collectie verrijkt door particulieren die zich sterk maakten voor ‘de bloei der beeldende kunsten’ in Hollands oudste stad. De Bedrijfsvrienden Dordrechts Museum staan in deze traditie met prachtige aanwinsten voor de collectie. Vaak zijn het sleutelstukken. Van het Gezicht op Dordrecht van Jan van Goyen tot Zonder titel van René Daniëls, van Eend Sijctghen van Aelbert Cuyp tot La Place Ary Scheffer van Eugène Boudin. Voor een keer allemaal bijeengebracht in deze tentoonstelling. Bij de tentoonstelling verschijnt een rijk geïllustreerde publicatie.

Jan van Goyen (15965-1656), View of Dordrecht,, 1651
Dordrechts Museum, Dordrecht