CODART, Dutch and Flemish art in museums worldwide

Waar zijn wij mee bezig?: 4e editie: Kerken, kastelen en kunst

What are we doing?: Edition 4: Churches, castles and art Symposium: 5 June 2015

Information from the organizers, 22 April 2015

After three successful conferences, this year’s fourth edition of ‘What are we doing?’ will be held in Zutphen. The enthusiasm displayed by the young art historical medievalists to present their research clearly demonstrates that Dutch art and architectural research is blooming. During this fourth edition we focus on late medieval churches, castles and art. You are cordially invited to attend this conference.

Location

Sint Walburgiskerk

Kerkhof 3

7201 DM Zutphen

Registration

Registration is highly recommended. You can send an email (till May 27th) to M.L.Meuwese@uu.nl stating ‘What are we doing’.

Expenses

€ 5,00 without lunch, € 15,00 including lunch. Please transfer to Universiteit Utrecht / Fac.Geesteswetenschappen IBAN: NL17 ABNA 0555 0748 97, stating GA.644000.E GKG Congres Zutphen

Program

Consult the complete program on the website of the symposium (in Dutch)

Speakers and topics include (in Dutch):

Kunst in de kerk

Justin Kroesen (RUG)
De gedekte tafel. Het middeleeuwse altaar en zijn uitrusting

Teuntje van de Wouw (UU)
De Zutphense kaarsenkroon in een nieuw licht

Kerken en kastelen

Erik Caris (RU)
Vijftig maagden in de Munsterkerk? En de pastoor wist van niets

Diana Spiekhout (RUG)
De ontwikkeling van laatmiddeleeuwse kastelen in het Oversticht

Schilderkunst

Indra Kneepkens (UvA)
Kokkerellen met lijnolie. De bereiding en toepassing van bindmiddelen in de laatmiddeleeuwse schilderkunst

Miranda Bloem (UvA)
De Gelderse schakel. Het gebedenboek van Maria van Gelre

Related events