CODART, Dutch and Flemish art in museums worldwide

Waar zijn wij mee bezig? Middeleeuwse kunst in Oost en West

What are we doing? Medieval art in East and West Symposium: 14 June 2013

The symposium offers a stage for young researchers at Dutch Universities. For the program (all contributions in Dutch) and registration see below

Infromation from the organizers

Het succesvolle landelijke symposium over middeleeuwse kunst Waar zijn wij mee bezig? dat vorig jaar in Nijmegen werd georganiseerd, vindt dit jaar plaats in Museum Catharijneconvent in Utrecht. Deze tweede editie heeft als thema de middeleeuwse kunst in Oost en West. Een nieuwe selectie jonge aan Nederlandse universiteiten verbonden sprekers zal hun onderzoek voor een breed publiek van collega’s, studenten en geïnteresseerden presenteren. Het programma biedt wederom een dwarsdoorsnede van middeleeuwse kunst: van vroege tot late Middeleeuwen, in Oost en West, en een diversiteit aan kunstvormen zoals sculptuur, (miniatuur)schilderkunst, kunstnijverheid en architectuur. U bent van harte uitgenodigd dit symposium bij te wonen.

Locatie

Auditorium van Museum Catharijneconvent
Lange Nieuwstraat 38
Utrecht
bereikbaarheid: www.catharijneconvent.nl

Kosten

€ 5,00 zonder lunch, € 15,00 met lunch

Aanmelding

Voor deelname is aanmelding en vooruitbetaling verplicht. De belangstelling voor dit symposium is groot, dus meld u zo spoedig mogelijk aan.

U kunt zich tot uiterlijk donderdag 6 juni aanmelden door een mail te sturen aan Martine Meuwese (M.L.Meuwese@uu.nl) en het verschuldigde bedrag over te maken op rekening 4468832 van M.L. Meuwese onder vermelding van ‘Waar zijn wij mee bezig?’.

Organisatie

Jitske Jasperse (Universiteit van Amsterdam)
Martine Meuwese (Universiteit Utrecht)
Christel Theunissen (Radboud Universiteit Nijmegen)

Programma

10.30 u
Ontvangst met koffie en thee

11.00 u

Martine Meuwese (UU): Welkom en inleiding

11.15 u
Sanne Fréquin (UvA): Stemmen uit het graf. Middeleeuwse tombes, devotie en propaganda

11.45 u
Jörg Franken (UU): In Holland stond een huis. Bouwhistorisch onderzoek naar middeleeuwse woonhuizen in de Nederlanden

12.15 u

Marjolijn Kruip (RU): Brullende leeuwen of dappere mannen? Gulden Vliesridders in Den Haag (1456)

12.45 u

Vragen en discussie

13.00 u
Lunch

14.00 u
Mat Immerzeel (UL): ‘De keercke es zeer schoone ende groot’. Het klooster van Saydnaya (Syrië) en zijn miraculeuze ikoon

14.30 u
Mariette Verhoeven (RU): Jeruzalem als palimpsest. Sporen van kruisvaardersarchitectuur in de huidige stad

15.00 u
Vragen en discussie

15.15 u
Thee en koffie

15.45 u
Wendelien van Welie (UvA): Communiceren met rood, zilver en goud. Het Evangelistarium van Godescalc

16.15 u
Micha Leeflang (Catharijneconvent): Dressed to impress. Middeleeuws kerkelijk textiel

16.45 u

Vragen en discussie

17.00 u
Sluiting

Related events