CODART, Dutch and Flemish art in museums worldwide

Waar zijn wij mee bezig? Middeleeuwse kunstgeschiedenis tot 1400 in Nederland

What are we doing? Medieval art history until 1400 in the Netherlands Symposium: 8 June 2012

Information from the organizers, 1 May 2012

De beoefening van de middeleeuwse kunstgeschiedenis gebeurt in ons land aan bijna alle grote universiteiten. Het symposium Waar zijn wij mee bezig? presenteert een geschakeerde doorsnede van het lopende kunsthistorisch onderzoek door Nederlandse mediëvisten.

In deze eerste editie staat het onderzoek naar middeleeuwse kunst van vóór de vijftiende eeuw centraal en is uitdrukkelijk gekozen voor lezingen van „junior‟-onderzoekers.

Het doel is om jaarlijks, steeds aan een andere Nederlandse universiteit, een symposium als dit te organiseren om ons onderzoek voor te stellen en met Nederlandse kunsthistorici–mediëvisten te discussiëren. Ook studenten en andere belangstellenden zijn daarbij van harte welkom.

Programma

10.30 u Ontvangst en koffie

11.00 u Kees Veelenturf, Welkom en inleiding

11.15 u Jitske Jasperse, De verschijning van hertogin Mathilde:
vrouwen op munten in twaalfde-eeuws Duitsland

11.45 u Martine Meuwese, Gelderse Liefdesbeesten? De Fournival-miniaturen uit het Nederrijns Moraalboek

12.15 u Christel Theunissen, “Daar komt de aap uit de mouw”: vroege laatmiddeleeuwse koorbanken en hun decoratie

12.45 u Vragen en discussie

13.00 u Lunch

14.00 u Annika Rulkens, Wat is kloosterarchitectuur?
De kerken van het klooster Fulda in de negende eeuw

14.30 u Jeroen Westerman, Koninklijker dan de koning?
Het dertiende-eeuwse koor van de kathedraal van Doornik

15.00 u Vragen en discussie

15.15 u Thee en koffie

15.45 u Iris Crouwers, Van grafheuvel tot kerkhof:
stenen kruisen en de kerstening van Noorwegen

16.15 u Kees Veelenturf, Een knipoog van de honderdman:
anomalieën in de Ierse iconografie van de Kruisiging

16.45 u Vragen en discussie

17.00 u Sluiting en borrel

18.00 u Einde

Plaats, datum, bereikbaarheid

Plaats: Radboud Universiteit Nijmegen, Linnaeusgebouw, collegezaal 6, Heyendaalseweg 137, Nijmegen.
Datum: vrijdag 8 juni 2012.
Bereikbaarheid: de Heyendaal-shuttle bus 10 vertrekt vanaf NS-station Nijmegen en stopt voor het Linnaeusgebouw, halte „Universiteit/Oost‟.
Zie voorts: http://www.ru.nl/contact/bereikbaarheid/

>Kosten

Kosten: € 5,00 zonder lunch, € 15,00 met lunch

Aanmelden

Voor deelname is aanmelding verplicht. De belangstelling voor dit symposium is groot, meld u dus tijdig aan. Sluitingsdatum inschrijving: 25 mei.

U kunt zich aanmelden door het formulier in te vullen op:
http://www.ru.nl/kunstgeschiedenis/waarzijnwijmeebezig
en het bedrag van € 5,00 (zonder lunch) of € 15,00 (met lunch) over te maken naar rekeningnummer 2333985 van Radboud Universiteit, Faculteit der Letteren
met vermelding van “kostenplaats 231180.2380217”

Contact

congreskunstgeschiedenis@let.ru.nl

Organisatie

Jitske Jasperse
Universiteit van Amsterdam

Martine Meuwese
Universiteit Utrecht

Kees Veelenturf
Radboud Universiteit Nijmegen

Sprekers

Drs Iris Crouwers studeerde Kunstgeschiedenis aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Verbonden aan het Senter for middelalderstudier van de Universiteit van Bergen werkt zij aan een proefschrift over de vroegmiddeleeuwse stenen kruisen van Noorwegen.

Jitske Jasperse MA studeerde Kunstgeschiedenis aan de Vrije Universiteit en de Universiteit van Amsterdam. Op dit moment schrijft zij haar dissertatie over hertogin Mathilde, de echtgenote van Hendrik de Leeuw. Voorts zit zij in het bestuur van het Center for Medieval Studies Amsterdam (CMSA).

Dr Martine Meuwese, universitair docent middeleeuwse kunst aan de Universiteit Utrecht, is gespecialiseerd in middeleeuwse handschriftverluchting en iconografie.

Annika Rulkens MA studeerde af in Middeleeuwse Studies aan de Universiteit Utrecht na een bachelor’s Kunstgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Momenteel werkt zij aan een proefschrift over architectuur ten tijde van Lodewijk de Vrome (814–840). Tevens is zij bestuurslid van het Center for Medieval Studies Amsterdam (CMSA).

Drs Christel Theunissen studeerde Kunstgeschiedenis in Nijmegen. Thans werkt zij aan de Radboud Universiteit aan een proefschrift “De herontdekking van Brabants erfgoed: een reconstructie van het Aarschotse koorgestoelte en het oeuvre van beeldsnijder en schrijnwerker Jan Borchmans”.

Dr Kees Veelenturf doceert Kunstgeschiedenis van de vroege Middeleeuwen aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Zijn specialisme is de Insulaire kunst.

Drs Jeroen Westerman, promovendus van de Universiteit Leiden, is gespecialiseerd in de architectuur van de Middeleeuwen. Hij is adviseur Cultuurhistorie bij het Gelders Genootschap in Arnhem en werkt aan de voltooiing van zijn dissertatie “De Onze-Lieve-Vrouwekathedraal van Doornik: architectuur, geschiedenis & betekenis”.

Related events