CODART, Dutch and Flemish art in museums worldwide

Wapenbroeders en rivalen

Comrades in arms and rivals Exhibition: 28 January - 10 June 2003

Guest curator

Eelco Elzenga

Organisation

Part of a joint project with other institutions in Leeuwarden, De Friese Nassaus (The Frisian Nassaus).

From the museum website

Leeuwarden staat vanaf eind januari in het teken van De Friese Nassaus. Het Fries Museum, het Princessehof Leeuwarden en Tresoar (voormalig Ryksargyf) presenteren de culturele manifestatie de Friese Nassaus. In verschillende uitingen wordt het verhaal verteld van de Friese tak van de Nassau-familie, die aan de oorsprong staat van het huidige Nederlandse vorstenhuis. De Friese Nassaus zijn de rechtstreekse voorouders van koningin Beatrix.

De ontsluiting van het Friese Nassau-archief en de grote dubbeltentoonstelling de Friese Nassaus in het Princessehof Leeuwarden en het Fries Museum, vormen de hoogtepunten van de manifestatie. Daarnaast maken een congres, een rijk geillustreerde publicatie, een televisiedocumentaire en een reeks van activiteiten ook deel uit van de manifestatie.

Start en directe aanleiding van de manifestatie is de presentatie van de inventaris van het omvangrijke Friese Nassau-archief. De persoonlijke archieven van de Friese stadhouders worden bewaard in het Koninklijk Huisarchief te Den Haag, de bestuurlijke stukken zijn te vinden in Tresoar te Leeuwarden, samen een nalatenschap van ruim zestig strekkende meters. Beide instellingen zijn een unieke samenwerking aangegaan om de stadhouderlijke archieven te ontsluiten en daarmee toegankelijk te maken voor een groot publiek. Het resultaat wordt gepresenteerd op maandag 27 januari in Tresoar.

In de grote dubbeltentoonstelling de Friese Nassaus in het Fries Museum en het Princessehof Leeuwarden, die duurt van 28 januari tot 10 juni, wordt de lange en bewogen geschiedenis van de Friese Nassaus gepresenteerd. Dramatische voorvallen en succesvolle momenten wisselen elkaar af. Onder de titel ‘Wapenbroeders en Rivalen’ staan in het Fries Museum de Friese Nassaus naast en tegenover de Hollandse Oranjes. Onder meer hun gezamenlijke optreden in de strijd tegen de Spanjaarden, hun ruzies, hun huwelijkspolitiek en hun behuizingen worden uitvoerig belicht. In Erfgenamen en Koningen in het Princessehof Leeuwarden komt aan bod hoe de Friese stadhouders de positie en de titel van de Hollandse Oranjes erven en uitdragen. Tevens wordt hier de voortzetting van de Friese wortels in het Nederlandse koningshuis tot aan de dag van vandaag geschetst. Als gastconservator van de tentoonstelling is drs. E. Elzenga aangetrokken, hoofdconservator van Paleis Het Loo Nationaal Museum.

Onder de titel Wapenbroeders en Rivalen staan in het Fries Museum de Friese Nassaus naast en tegenover de Hollandse Oranjes. Onder meer hun gezamenlijke optreden in de strijd tegen de Spanjaarden, hun ruzies, hun huwelijkspolitiek en hun behuizingen worden uitvoerig belicht.

Van beide takken worden de diverse generaties stadhouders en hun echtgenoten via portretten uit binnen- en buitenland gepresenteerd. Prenten, brieven en andere archiefstukken maken de dramatische ogenblikken en voorvallen uit hun loopbaan zichtbaar. De stadhouderlijke hofcultuur komt aan bod door afbeeldingen, plattegronden en ontwerpen van de vorstelijke woonverblijven en tuinen in Leeuwarden, Den Haag, Arnhem en Oranienstein. In het bijzonder wordt de rol van de stadhouderlijke architect Daniël Marot nagegaan in Den Haag (Huis ten Bosch), in Leeuwarden (het Stadhouderlijk Hof), in Heerenveen (Oranjewoud) en in het Duitse Oranienstein.

Sponsor

Hoofdsponsor van de manifestatie is de Friesland Bank.

Catalogue

S. Groenveld, J.J. Huizinga, Y.B. Kuiper, Uit de schaduw van Oranje, Nassaus en Friesland door de eeuwen heen, Franeker (Van Wijnen) 2003. 160 pages. Richly illustrated.
ISBN: 90-519-4261-3 (hardbound).