CODART, Dutch and Flemish art in museums worldwide

Webinar Interieurplatform: ‘Wat hebben we in huis?’

Online event: 12 March 2021

Over gebouwde monumenten bestaat veel kennis, maar over de waardevolle interieuronderdelen in die gebouwen ontbreken vaak de gegevens. Om hierop meer zicht te krijgen zijn er de afgelopen jaren diverse inventarisaties gestart. Ook zijn er organisaties die hierover al langer systematisch gegevens verzamelen. Wat levert al deze informatie op?

Tijdens het komende Interieurplatform vertellen vijf sprekers vanuit verschillende invalshoeken hoe ze bij de inventarisaties te werk zijn gegaan en tegen welke uitdagingen ze aanlopen. Ze geven inzicht in behaalde resultaten, interessante vondsten en delen graag hun ervaringen en kennis.

Ook wordt de nieuwe RCE-publicatie Meer zicht op monumentale interieurs, handleiding voor succesvol inventariseren gepresenteerd. Als deelnemer aan de bijeenkomst kunt u kosteloos een gedrukt exemplaar ontvangen.

Het Interieurplatform vindt online plaats. Op deze wijze kunnen we opnieuw eenvoudig een buitenlandse spreker aan het woord laten en deelnemers ontvangen uit binnen- én buitenland.

Om je aan te melden en voor het programma ga je naar cultureelerfgoed.nl