CODART, Dutch and Flemish art in museums worldwide

Wigerus Vitringa (1657-1725): dé Friese Zeeschilder uit de 17de eeuw

Wigerus Vitringa (1657-1725), the number-one Frisian seascape painter of the 17th century Exhibition: 2 February - 13 May 2008

Wigerus Vitringa, Yacht in a stiff breeze

Wigerus Vitringa (1657-1725), Yacht in a stiff breeze

The leading Frisian seascape painter of the Golden Age, Wigerus Vitringa, is finally honored with an exhibition. A number of his paintings bear the monogram L.B.,, leading to widespread confusion about the relation of Vitringa’s style and oeuvre to those of Ludolf Backhuysen. Vitringa had an unusual background for a Netherlandish artist. He came from a professional family and was himself an attorney at law. Although he thought of painting as a hobby, his work is of very high quality; he was registered in the guild of St. Luke as a painter. For most of his life Vitringa worked in Leeuwarden, but from 1696 to 1706 he lived in Alkmaar. The exhibition shows work by contemporaries such as Backhuysen and Richard Brakenburg alongside paintings by Vitringa.

From the museum website

Wigerus Vitringa is dé schilder van zeegezichten van de 17de eeuw. Al in zijn tijd – de Gouden Eeuw – was hij een beroemd schilder van haven en zeegezichten. Het was een periode van welvaart en rijkdom. Nederland dreef handel met verre continenten. Vitringa heeft op zijn schilderijen onder meer handelsschepen afgebeeld. De zeegezichten hebben een klassieke opbouw, zijn gedetailleerd uitgewerkt en laten een speciale lichtwerking zien. Zijn werk is van zo’n goede kwaliteit dat een aantal van zijn schilderijen zelfs is toegeschreven aan de beroemde Amsterdamse schilder Ludolf Backhuysen. Reden om aan te nemen dat Vitringa nauw contact met hem heeft gehad. Mogelijk had Vitringa daarnaast les van de Haarlemse genreschilder Richard Brakenburg. Brakenburg woonde tussen 1670 en 1690 in Leeuwarden en schilderde in 1683 een groepsportret van de familie Vitringa.

Bijzonder leven

Het levensverhaal van Wigerus Vitringa is bijzonder. Hij kwam uit een geslacht van rechtsgeleerden en theologen, een intellectueel milieu uit Leeuwarden. Zelf studeerde hij ook rechten aan de universiteit van Franeker en promoveerde daar in 1678. Na zijn studie vestigde hij zich als advocaat in Leeuwarden. Schilder was zijn nevenberoep en zijn eerste gedateerde schilderij is uit 1678. Van 1696 tot 1706 stond hij ingeschreven bij het Sint Lucasgilde in Alkmaar. Daarna keerde Vitringa terug naar Leeuwarden. Doordat zijn gezichtsvermogen sterk afnam, maakte Vitringa na 1706 nog maar een paar tekeningen en schilderijen. In deze periode had hij zijn enige leerling: Taco Hayo Jelgersma uit Harlingen. Van zijn hand is het enige portret van Vitringa. De teksten onder dat portret benadrukken nog eens dat Vitringa vooral een schilder van zeegezichten was. Vitringa sterft in 1725 in Wirdum (Friesland).

Backhuysen en Brakenbrug

In de tentoonstelling staan de zeegezichten van Vitringa centraal. Ze tonen allerlei soorten schepen op woelige of kalme zeeën. Er zijn kustgezichten met bergen en havens met Italiaanse gebouwen. Op de kades zijn mensen bezig met hun handelswaar. In de tijd van Vitringa waren prenten met Italiaanse onderwerpen erg in de mode. Een enkel schilderij verbeeldt het dagelijkse leven. Te zien is een feestend gezelschap voor een herberg. Daarnaast is er aandacht voor zijn mogelijke leermeesters Backhuysen en Brakenburg en zijn leerling Jelgersma.

Zeegezichten

In de tentoonstelling staan de zeegezichten van Vitringa centraal. Ze tonen allerlei soorten schepen op woelige of kalme zeeën. Er zijn kustgezichten met bergen en havens met Italiaanse gebouwen. Op de kades zijn mensen bezig met hun handelswaar. In de tijd van Vitringa waren prenten met Italiaanse onderwerpen erg in de mode. Een enkel schilderij verbeeldt het dagelijkse leven. Te zien is een feestend gezelschap voor een herberg. Daarnaast is er aandacht voor zijn mogelijke leermeesters Backhuysen en Brakenburg en zijn leerling Jelgersma.

Publication

Er verschijnt een rijk geïllustreerd boek over het leven en werk van Wigerus Vitringa. De publicatie wordt uitgegeven door de Friese Pers Boekerij