CODART, Dutch and Flemish art in museums worldwide

Willem van Leusden (1886-1974): zoektocht van een veelzijdig kunstenaar

Willem van Leusden (1886-1974): the quest of a verstatile artist Exhibition: 21 April 2007 - 6 January 2008

Willem van Leusden, Double self-portrait. Private collection

Willem van Leusden, Double self-portrait, 1937
Private collection

From the website of the township of Maarssen

Afgelopen zaterdag is de tentoonstelling Willem van Leusden, zoektocht van een veelzijdig kunstenaar in het Museum Maarssen geopend. De tentoonstelling geeft een beeld van de in Utrecht geboren en vanaf zijn 25e jaar in Maarssen wonende kunstenaar.

Willem van Leusden heeft in zijn artistieke loopbaan diverse ontwikkelingen doorgemaakt die gekenmerkt worden door een zoeken naar nieuwe technieken, kunstvormen en symbolen. Museum Maarssen wil met deze tentoonstelling een beeld geven van dit veelzijdige oeuvre. Aan meerdere aspecten van zijn werk wordt aandacht besteed: zowel zijn gebruik van verschillende technieken en materialen, als zijn kunstuitingen in diverse stijlen. Ook zijn op de tentoonstelling voorbeelden te zien van zijn tekenmethode met de daarbij behorende wandplaten, en etsen gemaakt volgens de techniek van Hercules Seghers.

Kenmerkend voor Van Leusden is dat bepaalde onderwerpen in zijn werk regelmatig terugkomen. In het schilderij getiteld “1907-1947”, dat het leven van Van Leusden als kunstenaar verbeeldt, zijn nadrukkelijk onderdelen uit andere schilderijen opgenomen. Zo maakte hij met dit schilderij de balans op van de grillige route die hij tot die tijd had afgelegd.

De artistieke ontwikkeling van Van Leusden is sterk beïnvloed door zijn vele contacten met andere kunstenaars. In eigen land kwam hij, mede door zijn vriendschap met Gerrit Rietveld in contact met ‘De Stijl’, en via de Russische kunstenaar El Lissitsky, die enige tijd bij hem logeerde, met het constructivisme. Door Joop Moesman en het werk van Salvador Dali maakte hij kennis met het surrealisme. Deze laatste ontwikkeling was beslissend voor zijn verdere kunstenaarsleven. Willem van Leusden wordt momenteel vooral gezien als een van de eerste en meest authentieke vertegenwoordigers van het surrealisme in Nederland. Zijn fascinatie voor ondergang en verval nemen hierin een belangrijke plaats in.

Gedurende de tentoonstelling zullen enkele tekenworkshops voor jong en oud worden gegeven. Deze workshops gaan uit van de tekenmethode die Van Leusden mede ontwikkeld heeft.

De tentoonstelling ‘Willem van Leusden (1886-1974), zoektocht van een veelzijdig kunstenaar’ is vanaf 21 april te zien in Museum Maarssen, Diependaalsedijk 19 b, gelegen in het park van Goudestein. Openingstijden: woensdag, zaterdag en zondag van 13.00-16.00 uur.