CODART, Dutch and Flemish art in museums worldwide

Zeeheld in huis: Michiel de Ruyter in de Atlas van Gijn

A naval hero on the premises: Michiel de Ruyter in the Van Gijn Atlas Exhibition: 16 November 2007 - 9 March 2008

Museum information

Met deze tentoonstelling wekt SIMON VAN GIJN * museum aan huis in Dordrecht de heroïsche tijden van de 17de-eeuwse zeehelden tot leven. Dat gebeurt aan de hand van historische prenten, modellen van oorlogsfregatten, schilderijen, plattegronden uit die tijd, oude instrumenten die aan boord werden gebruikt en wapens.

Admiraal Michiel Adriaanszoon de Ruyter (1607-1676) werd vierhonderd jaar geleden geboren. Museum Van Gijn lift niet zomaar mee op het De Ruyterjaar. Het beschikt dankzij zijn grondlegger over een unieke verzameling over de zeeheld. Bovendien is het dit jaar precies honderd jaar geleden dat Simon van Gijn in het Dordrechts Museum zijn tentoonstelling ‘De Ruyter-Hulde’ organiseerde. Dat eerbetoon aan De Ruyter bestond uit prenten en tekeningen uit zijn eigen historische Atlas.

De nieuwe tentoonstelling is geen letterlijke kopie. Anno 2007 wordt het verhaal van de ‘Bestevaer’, zijn successen en het leven aan boord niet alleen met historische prenten, maar ook met schilderijen, wapens, medische instrumenten en andere voorwerpen verteld.