CODART, Dutch and Flemish art in museums worldwide

Zilver in de Gouden Eeuw: pronkstukken uit het Fries Museum

Silver in the Golden Age: treasures from the Fries Museum Exhibition: 21 July - 30 September 2001

Museum information

De Friese zilversmeedkunst heeft in de zeventiende eeuw een grootse bloeiperiode gekend. Deze had mede te maken met de toenemende welvaart onder de welgestelde burgerij, in vrijwel de gehele provincie. Daarnaast waren ook het Stadhouderlijk Hof, de landadel en de protestantse kerk belangrijke opdrachtgevers. De toenemende vraag stimuleerde Friese zilversmeden tot concurrentie; deze kwam de kwaliteit zeer ten goede. Belangrijke centra van edelsmeedkunst waren Leeuwarden en Bolsward.

Zilver in de Gouden Eeuw laat met circa zeventig schalen, bokalen, bekers, kommen, gedecoreerde hoorns, knottekistjes en -doosjes en zoutvaatjes fraaie resultaten van zilversmeedkunst uit deze hoogtijdagen zien. Het hoogtepunt van dit wereldlijk en kerkelijk zilver wordt gevormd door de zogenoemde Popta-schat, zes bij elkaar behorende stukken pronkzilver uit een Friese state die al sinds 1881 in bruikleen zijn in het Fries Museum.