CODART, Dutch and Flemish art in museums worldwide

Dmitrijs Zinovjevs Curator of Prints and Drawings Collection, Latvijas Nacionālā bibliotēka in Riga, Latvia

Information

Member of CODART since 2016

Areas of specialization

  • 16th- to 18th-century foreign prints
  • Ex libris art
  • 20th-century Latvian prints

Exhibitions curated since 1999

Selected publications

2022

‘Between death and ecstasy: 17th century western European prints in the National Library of Latvia Collection.’
Dmitrijs Zinovjevs
Essay in B for Baroque: publication of the exhibition, edited by D. Hanovs and K. Liniņa, pp. 100-155, 226-248.
Riga (National Library of Latvia) 2022

Kolekcija. Iespiedgrafika Latvijas Nacionālās bibliotēkas Mākslas krājumā / The National Library of Latvia Art Repository Plate Collection
Dmitrijs Zinovjevs
Riga (National Library of Latvia) 2022

‘Venēra ar spoguli. Jelenas Antimonovas (1945-2002) grafikas kolekcija LNB krājumā’ / ‘Venus with a mirror. The collection of Jeļena Antimonova’s (1945–2002) graphic art in the NLL collection.’
Dmitrijs Zinovjevs
Article in Zinātniskie raksti, 10.(XXX) sējums, pp. 171-204.
Riga (National Library of Latvia) 2022

2021

‘Mākslas lasītavas ārzemju grafikas kolekcija kā 19.gadsimta pirmās puses litogrāfijas vēstures izpētes avots’ / ‘The Foreign Graphic Art Collection of the Art Reading Room of the National Library of Latvia as a Source for Research into the History of Lithography in the First Half of the 19th Century.’
Dmitrijs Zinovjevs
Article in Zinātniskie raksti, 7.(XXVII) sējums, pp. 106-135.
Riga (National Library of Latvia) 2021

2017

‘Atgriešanas no aizmirstības: 18.-19. gadsimta ārzemju iespiedgrafika Latvijas Nacionālas bibliotēkas Mākslas un mūzikas centra Mākslas lasītavas estampu kolekcijā’ / ‘Herausgeholt aus der Vergessenheit: Die ausländische Druckgraphik des 18.bis 19. Jahrhunderts in der Sammlung der Drucke des Musik und Kunstzentrums der Nationalbibliothek Lettlands.’
Dmitrijs Zinovjevs
Article in LNB Zinātniskie raksti, 3.(XXIII) sējums, pp. 21-50.
Riga (National Library of Latvia) 2017

2016

Nīderlandes 16.-18. gs. iespiedgrafika no Pētera Betgera kolekcijas / Niederländische Druckgraphik des 16.-18. Jahrhunderts aus der Sammlung von Peter Bottger
Dmitrijs Zinovjevs
Catalogue of an exhibition held in 2016
Riga (National Library of Latvia) 2016