CODART, Dutch and Flemish art in museums worldwide

Moravská Galerie v Brně

Moravian Gallery in Brno

Collection catalogues

Nizozemská kresba: 16.-18. století ze sbírek Moravské Galérie v Brne
Kroupa, Jirí
Brno 1988

Previous events since 1999