CODART, Dutch and Flemish art in museums worldwide

Museo Lázaro Galdiano

Collection catalogues

Great masters of the Museo Lázaro Galdiano (Grandes maestros del Museo Lázaro Galdiano)
Matías Díaz Padrón, Mercedes Águeda Villar, Letizia Arbeteta Mira, Mercedes Royo-Villanova, José Luis Díez García, Karen Hearn, Carmen Espinosa Martin, Alfonso E. Pérez Sánchez, Robert Upstone and María Pilar Silva Maroto
A Coruña 2003

Previous events since 1999


News about this institution