CODART, Dutch and Flemish art in museums worldwide

Rijksmuseum seeks head of department of history

The Rijksmuseum has announced an opening for a major management-curatorial function, head of the department of history.

 

Museum announcement

Het Rijksmuseum beheert toonaangevende verzamelingen op het gebied van de Nederlandse kunst en geschiedenis vanaf de middeleeuwen, als ook belangrijke aspecten van Europese en Aziatische kunst.

Vacature Hoofd Geschiedenis

Omschrijving

Het stelt zich ten doel deze verzamelingen te bestuderen, te verrijken en aan een zo breed mogelijk nationaal en internationaal publiek te presenteren, opdat zij geïnspireerd worden door en kennis kunnen verwerven over de uitzonderlijke betekenis van de voorwerpen van kunst en geschiedenis in deze nationale schatkamer.

Het Rijksmuseum zoekt:

Hoofd Geschiedenis
voor 36 uur per week

De afdeling:

Uit organisatorische overwegingen zijn de verzamelingen ondergebracht in drie verschillende afdelingen: Geschiedenis, Beeldende Kunst en het Prentenkabinet.
De afdeling Geschiedenis omvat conservatoren, wetenschappelijk medewerkers, projectmedewerkers en stagiaires (7fte). De afdeling doet voorstellen tot en realiseert het beleid met betrekking tot de vorming, behoud en beheer van de deelverzameling. De afdeling stelt zich tot taak de in zijn beheer gestelde verzameling te onderzoeken en de verworven kennis over te dragen aan een zo breed mogelijk publiek door presentaties, publicaties, lezingen etc. Binnen zijn verzamelgebied dient de afdeling (inter-)nationaal toonaangevend te zijn en kennis met derden te delen, mede door samenwerking met andere (internationale) instellingen.

De functie:

Het Hoofd Geschiedenis maakt deel uit van het kernteam, is verantwoording verschuldigd aan de Directeur Collecties en vervult een belangrijke positie binnen het museum, met de daarbij behorende verantwoordelijkheden. Daartoe behoren ondermeer het beheer van, het wetenschappelijk onderzoek naar, de ontsluiting van en de presentatie van de voorwerpen uit de collectie. U bent een autoriteit op het gebied van de Nederlandse Geschiedenis en u geeft op inspirerende wijze leiding aan de afdeling. Op wetenschappelijk gebied stimuleert u innovatief en interdisciplinair onderzoek en u bent objectgericht. Als Hoofd Geschiedenis heeft u een duidelijke visie op het museaal beleid en u doet voorstellen daartoe waar het uw afdeling betreft. In de aanloop naar de heropening van Het Nieuwe Rijksmuseum in 2012 levert het Hoofd Geschiedenis een kwalitatieve en kwantitatieve bijdrage aan de ontwikkeling, aanpassing en actualisering van de opstelling evenals aan overige producten zoals tijdelijke tentoonstellingen en publicaties zowel in boekvorm als in nieuwe media. U bent representatief en weet op enthousiaste wijze uw kennis over de verzameling te communiceren, ook middels de pers.

De voornaamste werkzaamheden zijn:

* Leiding geven aan de uitvoering van werkzaamheden binnen de afdeling en in overleg met andere betrokken afdelingen, zodanig dat de overeengekomen plannen met betrekking tot beheer en behoud, onderzoek en presentatie worden gerealiseerd. Dit houdt in hoofdzaak in het plannen en indelen van werkzaamheden, het bewaken van de voortgang, toezien op de resultaten, instrueren en motiveren van medewerkers en behartigen van de personele aangelegenheden.
* Ontwikkelen en realiseren van beleid t.b.v. onderzoek, collectievorming, -behoud en -beheer en presentatie op de korte en langere termijn én realiseren van goedgekeurde plannen en projecten, zodanig dat vanuit het eigen verzamelgebied bij wordt gedragen aan het beleid en plannen van de sector, alsmede richting wordt gegeven aan, resp. aansluiting wordt behouden bij historisch-wetenschappelijke en museale ontwikkelingen en publieksbehoeften. Het begroten van de kosten van vastgestelde plannen, programma’s en projecten; beheren van de toegewezen budgetten en verantwoorden van de resultaten.
* Zekerstellen en uitdragen van de (inter)nationale erkenning van het museum op historisch en museaal gebied. Hiertoe behoort onder andere: het in stand houden en uitbreiden van de samenwerking met zuster- en wetenschappelijke instellingen in binnen- en buitenland, het zekerstellen van de kwaliteit van wetenschappelijk onderzoek, beheer, restauratie en publicatie, het organiseren van seminars, congressen e.d., het bewaken van de kwaliteit van advisering en het vertegenwoordigen van het museum als internationaal erkend deskundige op het vakgebied.
* Het onderhouden van en uitbouwen van contacten met verzamelaars en handelaren ten behoeve van het doen van voorstellen voor verwerving van objecten die tot het verzamelgebied van uw afdeling behoren en binnen de kaders van het beleid van het museum past.

Vereisten:

* Academische opleiding geschiedenis, bij voorkeur gepromoveerd.
* Ruime ervaring met museaal collectiebeheer en presentatie.
* Minimaal 3 jaar leidinggevende ervaring aan professionals.
* Erkend deskundige op het gebied van de Nederlandse Geschiedenis, met toonaangevende publicaties in vooraanstaande vakbladen.
* Goede beheersing van de moderne talen in woord en geschrift.
* Ervaring met het opzetten van projecten en projectmatig werken, waaronder in interdisciplinair, wetenschappelijk verband.
* Beschikt over een ruim internationaal netwerk.
* (Kunst-)voorwerpgericht: onderkent de betekenis van, resp. geeft betekenis aan (kunst-)voorwerpen.
* Museaal-inhoudelijk richtinggevend en draagt visie uit, zowel intern als (inter)nationaal.
* Integer en overtuigend bij oordeelsvorming.

Aanstelling:

Het Hoofd Geschiedenis zal aangesteld worden voor de periode van een jaar. Bij gebleken geschiktheid en ongewijzigde bedrijfsomstandigheden zal de aanstelling verlengd worden en na drie jaar behoort een vast dienstverband tot de mogelijkheden.

Salaris:

Het salaris bedraagt afhankelijk van opleiding en ervaring minimaal Euro 3.667,- en maximaal Euro 5.449,- bruto per maand (schaal 14), bij een volledige werkweek van 36 uur, exclusief 8% vakantietoelage en 1,25% eindejaarsuitkering. De CAO voor verzelfstandigde rijksmusea is van toepassing.

Inlichtingen:

Voor nadere inhoudelijke informatie over de functie kunt u contact opnemen met
Taco Dibbits, Directeur Collecties, tel. 020-6747300
Voor vragen met betrekking tot de sollicitatieprocedure kunt u contact opnemen met Anita Jansen, personeelsadviseur, tel. 020-6747326

Sollicitaties:

Uw sollicitatie (brief, CV, lijst van publicaties) ontvangen wij graag per e-mail op vacatures@rijksmuseum.nl U kunt reageren tot en met 30 september a.s. De eerste sollicitatiegesprekken vinden plaats in week 42. Een assessment maakt onderdeel uit van de sollicitatieprocedure.

Bijzonderheden

vacatures@rijksmuseum.nl