CODART, Dutch and Flemish art in museums worldwide

Restructuring of Dutch cultural activities in France: Institut Néerlandais closes

Information from a news statement by the Dutch Ministry of Foreign Affairs and Fondation Custodia (full text in Dutch below)

The Institut Néerlandais will cease its activities before the end of 2013. The Dutch Ministry of Foreign Affairs discontinues its subsidy to the institut and will restructure the cultural activities in France. Fondation Custodia will continue using the space (that was rented from the Fondation by the Institut Néerlandais)for exhibitions and other activities.

Nieuwsbericht van het ministerie van Buitenlandse Zaken en de Fondation Custodia

De raad van toezicht van het Institut Néerlandais in Parijs heeft de directie van het institut opdracht gegeven de activiteiten van het instituut uiterlijk per eind 2013 te staken. Het besluit van het ministerie van Buitenlandse Zaken om de subsidie aan het Institut Néerlandais te beëindigen betekent dat de enige structurele financieringsbron van het Institut Néerlandais op korte termijn wegvalt.

Minister Timmermans heeft de Raad voor Cultuur verzocht dit voorjaar een advies uit te brengen over een nieuwe opzet van de bilaterale culturele relaties met Frankrijk. Na het advies van de Raad zal minister Timmermans een nader besluit nemen over de invulling van de culturele activiteiten in Frankrijk, waaronder op de Rue de Lille. De culturele vertegenwoordiging in Parijs zal in zijn werkwijze nauw aansluiten bij de werkwijze die wordt gehanteerd in andere belangrijke culturele centra als New York, Londen en Berlijn. Het hoogstaande culturele aanbod in Frankrijk vraagt om een actief vraaggericht beleid. Dit kan worden ingevuld door een kleine culturele afdeling van de ambassade die op flexibele manier samen met curatoren en experts de Nederlandse culturele en creatieve sector in Frankrijk voor het voetlicht brengt. Deze werkwijze brengt minder vaste kosten met zich mee, waardoor een groter deel van de middelen aangewend kan worden voor culturele activiteiten. Lionel Veer, die eerder directeur was van het Institut Néerlandais, is aangesteld om dit proces te begeleiden.

Custodia neemt het pand, Lévis Mirepoix, 121 Rue de Lille – Parijs, geheel in eigen beheer en blijft de expositieruimtes gebruiken voor tentoonstellingen uit eigen collectie en activiteiten die passen bij de missie van de oprichter Frits Lugt. Er worden nieuwe initiatieven ontwikkeld om de kunsthistorische bibliotheek te ontsluiten voor een groter publiek. De ambassade in Parijs is in overleg met Custodia over de mogelijkheid de culturele afdeling van de ambassade in het pand onder te brengen.

De raad van toezicht, het ministerie en Custodia zijn zich bewust van de consequenties voor de medewerkers die in dienst zijn van de Stichting Institut Néerlandais en zullen zich inzetten voor een zorgvuldige afwikkeling. De medewerkers van het Institut Néerlandais zijn over dit besluit geïnformeerd.