CODART, Dutch and Flemish art in museums worldwide

Rijksmuseum Seeking Applicants for Three Openings for Work on Vol. 2 of the Scholarly Catalogue of 17th-Century Paintings

Het Rijksmuseum Amsterdam is een instelling voor kunst en geschiedenis die zich ten doel stelt zowel een representatief overzicht van Nederlandse kunst en geschiedenis vanaf de middeleeuwen als ook belangrijke aspecten van Europese en Aziatische kunst te tonen voor het nationale en internationale publiek. Het is de missie van het Rijksmuseum zodanig met de collecties om te gaan dat velen zich bewust zijn van de uitzonderlijke betekenis van deze nationale schatkamer en om voorwerpen van oude kunst en geschiedenis betekenis te geven in het heden. Het Rijksmuseum heeft circa 400 medewerkers.De afdeling Beeldende Kunst zoekt drie

Wetenschappelijk medewerkers (m/v)

elk voor 36 uur per week per 1 oktober a.s.

ten behoeve van het bestandscatalogusproject: Dutch Paintings of the Seventeenth Century in the Rijksmuseum: Volume II: Artists born 1600-1625

Het project

Met meer dan 2.000 schilderijen heeft het Rijksmuseum de grootste en meest representatieve verzameling 17de-eeuwse Nederlandse schilderkunst in de wereld. In 2002, bijna twee honderd jaar na het ontstaan van de verzameling, is gestart met het ambitieuze project om middels een wetenschappelijke bestandscatalogus deze verzameling te ontsluiten in boekvorm zowel als digitaal. Gezien de grote omvang van de verzameling zal deze in vier delen gepubliceerd worden. Deel I (Artists born 1570-1600) verschijnt in december 2007.

Het Rijksmuseum zoekt drie wetenschappelijk medewerkers ten behoeve van het project Bestandscatalogus 17e-eeuwse Schilderijen deel II (Artists born 1600-1625). De wetenschappelijk medewerkers maken onderdeel uit van de afdeling Beeldende Kunst van het Rijksmuseum en werken samen met de conservatoren 17de-eeuwse schilderijen en de restauratoren, onder de inhoudelijke leiding van de redacteur van de reeks, Dr. Jonathan Bikker.

Het Bestandscatalogusproject deel II zal maximaal drie jaar duren. De vacature is voor de periode van een jaar, waarna de mogelijkheid bestaat tot verlenging.

De functie

Van de wetenschappelijk medewerker wordt verwacht dat hij/zij:
-onafhankelijk wetenschappelijk objectgericht onderzoek doet dat zijn neerslag vindt in catalogusteksten. Hierbij is het inventariseren en analyseren van informatie verkregen uit literatuur-, archief- en, herkomstonderzoek van wezenlijk belang. Maar ook dient hij/zij in staat te zijn op basis van de bestudering van het object een gewogen oordeel te vormen.
-nauwkeurig werkt en onder druk van deadline kan produceren, waarbij hij/zij gemaakte afspraken nakomt;
-een goed internationaal netwerk heeft en zijn/haar verkregen inzichten toetst met collega-deskundigen binnen- en buiten het museum

Wij vragen:

Kandidaten met een Master Kunstgeschiedenis, gespecialiseerd in de 17e-eeuwse Nederlandse Schilderkunst, bij voorkeur gepromoveerd of met aantoonbare, vergelijkbare wetenschappelijke ervaring. U bent objectgericht. U hebt publicaties op uw naam staan, waaronder catalogi en/of artikelen. Naast een goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift beheerst u ook het Engels goed. Verder verwachten wij dat u analytisch, overtuigend en oorspronkelijk bent bij uw oordeelsvorming. Tenslotte kunt u goed in een team van onderzoekers samenwerken aan een gezamenlijk doel.

Honorarium

Het bruto salaris bedraagt, afhankelijk van opleiding en ervaring minimaal Euro 2.549,- (schaal 10.0) en maximaal Euro 2.835,- (schaal 10.4) bij een fulltime dienstverband. Dit salaris is exclusief 8% vakantiegeld en 1,25% eindejaarsuitkering. De CAO voor verzelfstandigde Rijksmusea is van toepassing.

Solliciteren

Voor informatie over de inhoud van de functie kunt u contact opnemen met de heer J. Bikker, wetenschappelijk medewerker en redacteur van de bestandscatalogus (tel. 020 – 6747296). Voor informatie over de sollicitatieprocedure belt u met mevrouw J. van Veen (tel. 020 – 6747324).

Wij ontvangen uw sollicitatie voorzien van een cv en publicatielijst graag per e-mail op vacatures@rijksmuseum.nl. De sluitingsdatum van deze vacature is maandag 19 augustus a.s. om 10.00 uur. Het schrijven van een proeftekst maakt deel uit van de selectieprocedure.