CODART, Dutch and Flemish art in museums worldwide

Kees Zandvliet leaving Rijksmuseum for Amsterdams Historisch Museum

Announcement by the Amsterdams Historisch Museum

Hoofd Presentaties & Nieuwe Media

Met ingang van 1 juli a.s. is dr. Kees Zandvliet (1953) benoemd tot Hoofd Presentaties & Nieuwe Media van het Amsterdams Historisch Museum.

Zandvliet is sinds 2001 Hoofd Geschiedenis van het Rijksmuseum. In 2006 verscheen van zijn hand ‘De 250 rijksten van de Gouden Eeuw’. Hij maakte, respectievelijk in 2000 en 2002, de tentoonstellingen ‘Maurits, Prins van Oranje’ en ‘De Nederlandse ontmoeting met Azië, 1600-1950’ . In de afgelopen jaren was hij nauw betrokken bij de ontwikkeling van de nieuwe vaste opstelling van het Rijksmuseum waarbij kunst en geschiedenis in samenhang gaan worden getoond.

Eerder was Kees Zandvliet Hoofd van de afdeling kaarten en tekeningen van het Algemeen Rijksarchief (nu Nationaal Archief). Hij heeft geschiedenis gestudeerd aan de Universiteit van Leiden. Daar promoveerde hij in 1998 op een studie over de rol van kaarten en kaartmakers in de overzeese expansie: ‘Mapping for Money. Maps, plans and topographic paintings and their role in Dutch overseas expansion’.