CODART, Dutch and Flemish art in museums worldwide

Suzanne Laemers Defends PhD Thesis on Max J. Friedländer on 17 November

On 17 November 2017 at 14:30 Suzanne Laemers, Curator of Early Netherlandish Painting at the RKD, will defend her PhD thesis titled Max J. Friedländer 1867-1958. Kunst en kennerschap, een leven gewijd aan de vroege Nederlandse schilderkunst (Max J. Friedländer 1867-1958. Art and Connoisseurship, a Life Dedicated to Early Netherlandish Painting) at Utrecht University (Academiegebouw, Domplein 29).

Information from the RKD – Netherlands Institute for Art History (in Dutch).

Max Friedländer (Berlijn 1867 – Amsterdam 1958) groeide aan het begin van de vorige eeuw uit tot een van de belangrijkste kenners van de vroege Nederlandse schilderkunst. De vele publicaties die hij aan dit onderwerp wijdde, alsmede aan het kennerschap als waardevol instrument om artistieke persoonlijkheden te onderscheiden, hebben een wezenlijke bijdrage geleverd aan het kunsthistorische onderzoek. Friedländer werd in 1896 aangesteld als wetenschappelijk medewerker aan de Berlijnse Gemäldegalerie. In 1908 werd hij benoemd tot directeur van het Berlijnse Kupferstichkabinett en nadien tot directeur van de Gemäldegalerie. De post van museumdirecteur, zijn grote kennis van de Noord- en Zuid-Nederlandse schilders uit de vijftiende en zestiende eeuw, alsook de aansprekende manier waarop hij zijn kennis aan de lezer overbracht, maakte hem gaandeweg tot een alom gerespecteerd kunsthistoricus. Aan zijn glanzende carrière kwam in 1933 een wrang einde nadat de nazi’s aan de macht waren gekomen.

Het proefschrift beoogt aan de hand van een aantal case studies licht te werpen op de kunsthistoricus Max Friedländer, zijn verhouding tot zijn superieur Wilhelm Bode (vanaf 1905 ‘Generaldirektor’ van de Berlijnse musea), zijn uitgesproken opvattingen over het kennerschap, zijn aandeel in een aantal prangende kunsthistorische kwesties, alsook zijn verhouding tot verschillende vakgenoten, waaronder de Gentse hoogleraar Georges Hulin de Loo en de eerste directeur van het RKD, Hans Schneider. Mede dankzij Schneiders hulpvaardigheid wist Friedländer in 1939 naar Nederland te emigreren.