CODART, Dutch and Flemish art in museums worldwide

Paintings by Jacob Backer Sought by Peter Van Den Brink

Peter van den Brink is preparing a monograph and exhibition on Jacob Adriaensz. Backer. Certain paintings that are recorded in the literature or documentation are no longer traceable. Van den Brink would appreciate any information that you can provide concerning the following works.

Contact information
 

1. Tronie van een oude man
Paneel, 30 x 22 cm
Herkomst: Collectie Einar Bonge, Skjoldtun (Noorwegen) (1986)
Literatuur: Ongepubliceerd

 

2. Portret van een 57-jarige vrouw
Niet gesigneerd, midden-rechts geïnscribeerd „Aetatis 57“ en gedateerd „Anno 1632“
Paneel?, ? x ? cm
Herkomst: Collectie L. Douglas, Londen

 

3. De Heilige Lodewijk van Frankrijk (H. Aloysius?)
Doek, 116 x 95 cm
Herkomst: De Zijdeworm, Kalverstraat, Amsterdam; Sint Franciscus Xaverius (de Krijtberg), Amsterdam; Kunsthandel Van Gogh, Amsterdam (1891, volgens Bauch, 1892 volgens Hofstede de Groot); Priesterwoonhuis, Amsterdam (?)
Literatuur: Amsterdam z.j. [ca. 1891], z.p., nr. 2; Bauch 1926, 32, 79, nr. 39; Sumowski I, 197, onder nr. 28; Schillemans 1995, 62; Van Eck 1999, 93
Tentoonstellingen: Amsterdam z.j. [ca. 1891]

4. Zingende herderin
Gesigneerd midden-links: ‘Backer’
Paneel, 65.0 x 54.0 cm

Herkomst: Galerie Sint Lucas, Den Haag; Kunsthandel P. De Boer, Amsterdam (?); Particuliere collectie, Keulen (?)
Literatuur: ongepubliceerd

 

5. Jongen verkleed als Johannes de Doper
Doek, 48.5 x 42 cm

Herkomst: Particuliere collectie, Frankrijk; Veiling Monaco (Christie’s), 9 december 2000, lot 398; Noortman Master Paintings, Maastricht (cat. 2003, 30-31, nr. 9, afb.)

 

6. Jongeman met lang haar, fluwelen mantel en gouden ketting
Paneel, 72 x 50 cm.

Herkomst: Collectie Leonardt, Köln; Collectie Geheimrat Dagobert Oppenheim, Keulen; 1873 door Oppenheim geschonken aan het Wallraf-Richartz Museum in Keulen (als Carel Fabritius); Wallraf-Richartz-Museum, Keulen (inv. nr. 1929); 1 februari 1943 verkocht Galerie für Alte Kunst, München, in ruil voor een gotische Madonna (tot 1945); Tootlis (?) Galleries, 16 Cook Street, Londen (1952)
Collectiecatalogi: Niessen 1875; Niessen 1877; Niessen 1877a; Niessen 1883; Niessen 1883a; Niessen 1888; Niessen 1888a, 135, nr. 654d (als Carel Fabritius, doek); 1902; 1903; Schwedeler-Meyer 1905, 171, nr. 709 (als Rembrandt School); Schwedeler-Meyer 1910, 231, nr. 709, (als Jacob Backer); Schwedeler-Meyer 1914, 253, nr. 709 (als Isaak de Jouderville); 1915, nr. 709 (Jouderville); Nicht erwähnt in die Führer von 1927, 1936 und 1938; May 1941, 13, 219, nr. 1929, afb. (als Jacob Backer)
Literatuur: Koch 1905, 163 (als Salomon Koninck); Von Wurzbach, I, 774 (Jouderville); Bauch 1926, 30, 84, nr. 87; Secker 1927, 21; Sumowski I, 197, 198, 199, 240, nr. 37, afb. (met oudere literatuur); White 1999 (cat. Ashmolean Oxford), 10

 

7. Portret van een meisje met een waaier in driekwart
Doek, 83.8 x 75 cm

Herkomst: Collectie Earl of Arran; Thomas Agnew & Sons, London (1923); Leggatt, Londen (1926)
Literatuur: Bauch 1926, 17, 21, 29, 97, nr. 201, afb. Tafel 9; Sumowski I, 199, 200, 253, nr. 50, afb.

 

8. Portret van een geleerde
Linksonder onduidelijk gesigneerd (veilingcat. 1925)
Doek, 120 x 94 cm

Herkomst: Mogelijk collectie Munk; Veiling Amsterdam (Van der Schleij, Ijver, Roos, De Vries & Spaan), 6 augustus 1810 (L7844; GPI N-168), lot 6 (fl. 17 aan Yver); Veiling Munk e.a., Amsterdam (Van der Schleij, Ijver, Roos, De Vries & Spaan), 16 oktober 1815 (L8770; GPI N-262), lot 131 (als anoniem, verkocht voor fl. 8.- aan Levy Pakker); Veiling Denant e.a., Berlijn (Lepke), 27-28 (27) oktober 1903 (L61529), lot 92, afb. Tafel VII (verkocht aan Winzer voor 1700 Mark); Veiling Berlijn (Lepke), 25-26 november 1919 (L79591), lot 77, afb. Tafel 7 (verkocht voor 30.000 Mark); Op de Frankfurter Kunstmesse van 1920; Collectie Professor Dr. H. Wedewer, Wiesbaden (?); Veiling Wedewer e.a., Keulen (Lempertz), 25 november 1925 (L89301), lot 10, afb. Tafel 2; Kunsthandel Paul Cassirer, Berlijn (circa 1925); Kunsthandel Julius Böhler, München, voor 1926
Literatuur: Bauch 1926, 32, 93, nr. 170

 

9. Portret van een meisje
Paneel, 71.8 x 52.7 cm (ovaal)

Herkomst: Collectie Sir William van Horne, Montreal; Montreal Museum of Fine Arts, Montreal, inv. nr. 945.863; John Levy Galleries, New York; Hirsch & Adler Gallery, New York; Daar in 1953 gekocht door het Columbus Museum, Columbus, Ohio; Veiling uit die collectie, voor de Museum’s Aquisition Funds, New York (Sotheby’s), 22 mei 1997, lot 107
Literatuur: Bauch 1926, 97, nr. 204; Montreal 1933, 7, nr. 38; Cat. Mauritshuis 1949, 5; J.R. Judson, in Chicago/Minneapolis/Detroit 1969, 47; Sumowski I, 200 (onder nr. 52); Broos & Van Suchtelen 2004 (cat. Mauritshuis Den Haag), 28 noot 2

 

10. Kop van een man met fluwelen baret
Resten van een signatuur en datering rechtsonder: “JAB 1641(?)”
Paneel, 67 x 55 cm   

Herkomst: Collectie Baron Genorbien, Brussel; Nederlandse kunsthandel voor 1959
Literatuur: Ongepubliceerd

 

11. Kop van een man met baret en blauwe fluwelen mantel
Resten van een monogram “JAB” midden-rechts
Doek, 64.8 x 49.6 cm   

Herkomst: Ronald Cook, Londen (1973)
Literatuur: Sumowski I, 136, 198, 202, 243, nr. 40, afb.; VI, 3590; Bruyn 1984, 160 noot 13

 

12. Jongen met sjerp, dolk en stok
Paneel, 69.5 x 58.5 cm

Herkomst: Collectie Dr. H. Schäffer, Londen (1933); Kunsthandel Katz, Dieren
Literatuur: Sumowski VI, 3689, 3758, nr. 2175, afb.

 

13. Portret van een man
Paneel, 67 x 50.5 cm

Herkomst: Collectie James Simon, Berlijn; Veiling James Simon, Amsterdam (F. Muller), 25-26 oktober 1927, lot 20 (als Govert Flinck,verkocht voor fl. 4800 aan Böhler); Collectie Sir Robert Abdy Bt., Londen (1929-1936); Veiling collectie Abdy, Londen (Sotheby’s), 28 mei 1936, lot 66 (aan Thomas Agnew, voor £180); Thomas Agnew & Sons, Londen (1940); Collectie Julius Böhler, München (als Backer); Alfred Brod, Londen (1952); Veiling Sotheby’s, Londen, 25 juni 1969, lot 37 (als Flinck, voor £ 720 aan Francis)
Literatuur: Kaiser Friedrich-Museumsverein, Berlijn 1906, nr. 16; Kaiser Friedrich-Museumsverein, Berlijn 1909, nr. 34 (als Flinck); The Burlington Magazine 76 (april 1940, supplement), 3 (als Govert Flinck); Von Moltke 1965, 245, 246, nr. 99, afb. (mogelijk Backer); Sumowski I, 200, 259, nr. 56, afb. (met oudere literatuur); VI, 3591; Bruyn 1984, 160 noot 13 (toeschrijving Backer twijfelachtig); Ekkart 1995 (cat. Rotterdam), 51 noot 5; E. Runia, in Den Haag 2002, 16, 19 noot 2
Tentoonstellingen: Berlijn 1906; Berlijn 1909

 

14. Portret van een vrouw met rode mantel, een waaier en een veer in het haar
Gemonogrammeerd rechts-midden: “JAB”
Doek, 71 x 60 cm

Herkomst: Collectie Pierre Bezine; Veiling collectie Bezine e.a., Brussel (Fievez), 14-15 juni 1927, lot 114, afb. pl. XIX (als Jacob Backer, verkocht voor frs. 24000)

Dit werk is in drie versies bekend, alledrie slechts bekend vanwege oudere afbeeldingen uit veilingcatalogi uit respectievelijk 1913, 1927 en 1941. De catalogustekst van de versie die in 1941 werd geveild in Berlijn (096b) stelt dat het in alledrie de gevallen om één en dezelfde versie gaat. Nauwkeurige vergelijking tussen de drie afbeeldingen (die uiteraard uit drie verschillende peroden dateren) lijkt dit echter uit te sluiten. Het zijn volgens mij echt drie verschillende versies, ofschoon het natuurlijk mogelijk is dat ook restauratorische ingrepen een rol hebben gespeeld. Van geen van de drie versies is een huidige verblijfplaats bekend. Versie 096a wordt genoemd door Kurt Bauch (nr. 223), de andere twee niet. Te oordelen naar de afbeeldingen uit de drie veilingcatalogi is het in 1927 in Brussel geveilde doek (096) zeker van Backers hand, ofschoon voorzichtigheid geboden lijkt. Alleen bij dit werk is het monogram van de schilder nog goed leesbaar. In de veilingcatalogus op het RKD is de signatuur nagetekend als JABack …

Replieken:

 

15. Portret van een vrouw met rode mantel, een waaier en een veer in het haar
Gemonogrammeerd rechts-midden: “JAB(acker)”
Doek, 70 x 57 cm

Herkomst: Collectie Charles Sedelmeyer, Parijs; Collectie Eugène Fischhof, Parijs; Veiling Fischhoff, Parijs (Galerie Georges Petit), 14 juni 1913 (L72946), lot 48 (verkocht voor 2000 Frs)
Literatuur: Bauch 1926, 49, 99, nr. 223

 

16. Portret van een vrouw met rode mantel, een waaier en een veer in het haar
Gesigneerd rechts boven de schouder
Doek, 71.5 x 60.5 cm

Herkomst: Collectie Jacques Goudstikker, Amsterdam; Veiling J. Goudstikker e.a., Berlijn (Lange), 12 maart 1941, lot 12, afb. Tafel 46 (verkocht voor 9000 Mark)

 

17. Portret van een roodharige man met hoed
Doek, 60 x 51 cm

Herkomst: Veiling Londen (Sotheby’s), 12 december 1990, lot 88 (£10.000); Kunsthandel, Schotland ???
Literatuur: Sumowski V, 3058, 3078, 3125, nr. 1996, afb.

 

18. De Hollandse consul in Marseille Abraham Velters (1603 – 1690)
Gemonogrammeerd rechtsboven: “JAB”
Doek, 66 x 58 cm

Herkomst: Uit familiebezit Velters, Utrecht; Collectie Mr. M. Crommelin, Utrecht (1890); Collectie Mr. C. Crommelin, Den Haag (1926); Edward Speelman, Londen
Literatuur: Den Haag 1890, 8, nr. 2; Moes II, nr. 8330 (HdGf); Bauch 1926, 17, 91, nr. 160, afb. Tafel 9; The Burlington Magazine (juni 1959), 101, plate V; Sumowski I, 200, 257, nr. 54, afb.; V, 3078; Ekkart 1995 (cat. Rotterdam), 51 noot 5; Liedtke 2007 (cat. New York), I, 3
Tentoonstellingen: Den Haag 1890, nr. 2

 

19. Bacchus en Ariadne
Restanten van signatuur en datering onder links van het midden: “JAB 1643”
Doek, 85.1 x 153.7 cm
Verblijfplaats onbekend

Herkomst: Veiling Londen (Christie’s), 20 juli 1973, lot 237 (als “Bacchus en Ariadne”, voor £ 480 aan Noyes); Veiling Los Angeles (Sotheby Parke-Bernet), 8 maart 1976, lot 431 (als “Dido en Aeneas”, verkocht voor $ 1100.-)
Literatuur: Von Wurzbach I, 41, nr. 3 (gravure Mosyn); Bauch 1926, 47, 80, nr. 42; Hollstein I, 53, nr. 12 (gravure Mosyn); Pigler 1956, II, 46; Murdzenska 1970, 104 noot 24, 105, fig. 7 (gravure Mosyn); Pigler 1974, II, 49; Sumowski I, 137, 194, 203, 214, nr. 11, afb.; VI, 3690; Sumowski 1986, 23, 36 noot 24D. Coekelberghs, in Parijs 1990, 58 noot 6; Ydema 1991, 132, nr. 24; P. van den Brink, in Utrecht/Luxemburg 1993, 94 noot 10, 95, 98 noot 10; De Witt 2000, 59, 74 noot 24, ill. 5; De Witt 2007, 29, 351 noot 16, afb. 11

Prent van M. Mosyn met vers in Latijn (Murdzenska 1970, 105, fig. 7). Schilderij lijkt me aan de bovenzijde ingekort. Check prent.

 

20. Portret van een man met baard
Gemonogrammeerd en gedateerd midden rechts: “JABacker 1643”
Doek, 70 x 60 cm
Verblijfplaats onbekend

Herkomst: Collectie Albert Leser, Bonn (until 1938); Collectie Albert Leser or Lestoque, New York & Denver (CO); Bruikleen aan de stad Denver, City and County Building
Literatuur: Denver 1943, 5, afb.
Tentoonstellingen: Denver 1943

 

21. Jongeling als halffiguur
Doek, ? x ? cm (volgens karton RKD levensgroot)

Herkomst: Collectie Mevrouw W. Mesritz-Timmers, Rixensart
Literatuur: Bauch 1926, 48, 85, nr. 92

 

22. Herder met krans en fluit
Paneel, 71 x 60 cm
Parijs, particuliere collectie

Literatuur: Sumowski V, 3078, 3122, nr. 1993, afb. in kleur; Broos 2004 (cat. Mauritshuis Den Haag), 32 noot 14; De Witt 2007, 359 noot 17

 

23. Zingende herderin met blad muziek
Paneel, 71 x 60 cm
Parijs, particuliere collectie

Literatuur: Sumowski V, 3078, 3123, nr. 1994, afb. ; Broos 2004 (cat. Mauritshuis Den Haag), 32 noot 14; Boyer & Guillaume 2006 (cat. Avignon), 22, 25; De Witt 2007, 359 noot 17

 

24. Portret van een onbekende vrouw
Doek, 127 x 100 cm (???)
Lienzo-Barcelona, Collectie Torelló ???

Literatuur: Valdivieso 1973, 203, afb. 282 (anoniem); Schnackenburg 1996 (cat. Kassel), I, 43

 

25. De bekransing van Mirtillo
Gemonogrammeerd en gedateerd linksonder op de steen: “JAB 1646”
Doek, 210 x 193 cm

Herkomst: Veiling M.J.H. Texeira de Mattos e.a., Amsterdam (Frederik Muller) 6-7 november 1894 (L52893), lot 3 (als Jacob Adriaensz Backer, voor fl. 100.- aan Muller en Sigmond) (HdGf); Collectie G.E. Adler; Veiling Adler, Keulen (Heberle/Lempertz), 20-21 november 1911 (L70397), lot 242, afb. Tafel XIII (als”Jan Böckhorst, Diana krönt einen Jäger, gesigneerd JB 1640”); Veiling Berlijn (Gebrüder Heilbron), 10-12 december 1912 (L71952), lot 2, afb. Tafel 3 (als “Johann van Bockhorst, Weihefest der Diana”); Veiling Berlijn (Gebrüder Heilbron), 20-21 januari 1914 (L73664), lot 91, afb. Tafel 5 (als “Johann van Bockhorst, Weihefest der Diana”); Kunsthandel Schatzker, Wenen (1926, Boeckhorst); Veiling “Galerie eines altösterreichischen Sammlers”, Berlijn (R. Lepke) 30 april 1929, lot 71, afb. Tafel 31 (als Adriaen Backer, met correcte duiding en datering, verkocht voor 7800 Mark) (HdGf); Veiling Praag (Galerie Feigl), 13-14 december 1935, lot 3, met afb. (als Jacob Backer)
Literatuur: Bauch 1926, 38, 56-57, 81, nr. 64, afb. Tafel 31; Mag. Cat. Franke, Leipzig 1940, 42 (HdGf); Pigler 1956, II, 445; Pigler 1974, II, 465; Van Gelder 1978, 246 noot 27; Sumowski D, I, 24; A. Blankert, in Washington/Detroit/Amsterdam 1980, 206; Blankert 1980, 188 noot 14; Blankert 1982, 37, 105, afb. 28; Sumowski I, 137, 139, 194, 216, nr. 13. afb. (met oudere literatuur); VI, 3590; McNeil Kettering 1983, 109, 155 noot 86, 194, afb. 170; Sumowski 1986, 21, 34 noot 11; Kuznetsov & Linnik 1989, onder nr. 138; D.R. Horst, in AKL VI (1992), 169; P. van den Brink, in Utrecht/Luxemburg 1993, 98 noot 9, 309 (App. 1, nr. 13); B.P.J. Broos, in Turner 1996, III, 23; De Witt 2000, 59, 74 noot 25, ill. 6; Spliethoff 2004, 10

 

26. Jupiter in de gedaante van Diana verleidt Callisto
Doek, 68.3 x 57.5 cm (fragment)

Herkomst: Veiling Londen (Christie’s) 23 april 1993, lot 11 (Gerrit van Honthorst, onverkocht); Veiling Londen (Christie’s) 29 oktober 1993, lot 57 (als Gerrit van Honthorst, onverkocht)
Literatuur: De Witt 2000, 207-208 noot 2, ill. 15; De Witt 2007, 40, 124 noot 3, 353 noot 8, afb. 46

 

27. Portret van een man met hoed
Gemonogrammeerd linksboven: „JAB“
Doek, 96.5 x 76 cm

Herkomst: Collectie D. Tross, Hollywood; Veiling Los Angeles (Sotheby Parke Bernet), 28-29 juni 1982, lot 14, afb.
Literatuur: Ongepubliceerd

 

28. Portret van Gerard Hasselaer (1620-1673)
Gemonogrammeerd rechtsonder: „JAB“
Doek, 96 x 75 cm

Herkomst: Collectie Gerard en Agatha Hasselaer (tot 1673); Overerfd op Agatha Hasselaer, nicht van Geertruida en gehuwd met Jan Elias Huydecoper; Collectie familie Huydecoper, ten laatste tot 1886 bij de Douairiè Huydecooper van Maarseveen, Huize Wulperhorst, Zeist (samen met Bauch 143 en 144, HdGf); Collectie Baud; Bruikleen aan de Gemeente Zeist; In 1991 weer overgebracht naar de eigenaars (Familie Baud?)
Literatuur: Moes 3261 (HdGf); Amsterdam 1925, nr. 490; Bauch 1926, 48, 49, 90, nr. 145, afb. Tafel 38; Sumowski I, 203; N. Middelkoop in Amsterdam 2002, 125, 274 noot 2; J. van Gent in Amsterdam 2002, 281 noot 20; Spliethoff 2004, 13-15
Tentoonstellingen: Amsterdam 1925

 

29. Portret van Agatha Hasselaer (1623-1658)
Gemonogrammeerd linksonder: „JAB“
Doek, 96 x 75 cm
Particuliere collectie

Herkomst: Collectie Gerard en Agatha Hasselaer (tot 1673); Overerfd op Agatha Hasselaer, nicht van Geertruida en gehuwd met Jan Elias Huydecoper; Collectie familie Huydecoper, ten laatste tot 1886 bij de Douairiè Huydecooper van Maarseveen, Huize Wulperhorst, Zeist (samen met Bauch 143 en 145, HdGf); Collectie Familie Baud; Bruikleen aan de Gemeente Zeist; In 1991 weer overgebracht naar de eigenaars (Familie Baud?)
Literatuur: Moes ?; Bauch 1926, 49, 89, nr. 144; N. Middelkoop in Amsterdam 2002, 125, 274 noot 2; Spliethoff 2004, 10, 13-15, afb.