CODART, Dutch and Flemish art in museums worldwide

Museum Prinsenhof Acquires a Delft Masterpiece at TEFAF

Museum Prinsenhof Delft has succeeded in acquiring a rare seventeenth-century history painting by Cornelis Jacobsz. Delff at TEFAF Maastricht. Delff painted Jacob’s Dream around 1605 in Delft. It was possible to add the painting to the museum’s collection thanks to generous support of the Mondrian Fund, the VSBfonds, Fonds 1818 and the Vereniging Vrienden van het Prinsenhof.

Cornelis Jacobsz. Delff, Jacob’s Dream, ca. 1605, oil on canvas, 95,6 cm x 157 cm.
Museum Prinsenhof Delft

Information from the museum (in Dutch), 17 March 2017

Zeldzaam historiestuk

Het schilderij toont het verhaal van de Bijbelse figuur Jacob die in een droom een ladder zag die tot aan de hemel reikte. Op de voorgrond van het schilderij ligt de slapende Jacob in een bosrijk landschap, daarachter is zijn visioen van een wolkenladder vol engelen weergegeven.  Het werk is geschilderd door Cornelis Jacobsz. Delff (1571-1643), telg uit de beroemde Delftse schildersfamilie waarvan Museum Prinsenhof Delft al verschillende werken in de collectie heeft. Zo zijn vier van de vijf Delftse schuttersstukken door verschillende leden van de familie Delff geschilderd. Alleen van Cornelis ontbrak nog een representatief werk.

Nadat hij bij zijn vader Jacob Willemsz. Delff I in de leer was geweest, vertrok Cornelis rond 1590 naar Haarlem waar hij onder invloed kwam van het Hollands maniërisme van Cornelis Cornelisz. van Haarlem. Terug in Delft legde Delff zich vooral toe op het schilderen van keukenstillevens. De droom van Jacob vormt hierop een uitzondering. Het schilderij maakte deel uit van een ensemble van vier werken gewijd aan Jacob, die in 1653 in bezit waren van de Delftse burgemeester Joost Jacobsz. van Adrichem.

De droom van Jacob is zowel vanuit kunsthistorisch als cultuurhistorisch perspectief van bijzondere betekenis voor Delft. Directeur Janelle Moerman is dan ook bijzonder verheugd dat het schilderij kan worden toegevoegd aan de collectie: “Het komende jaar wil Museum Prinsenhof Delft in haar vaste presentatie extra aandacht schenken aan de Delftse meesters van de Gouden Eeuw. Het schilderij van Cornelis Jacobsz. Delff zal daarbij een sleutelstuk vormen.”

Snelle wervingsactie

Het schilderij was voor het laatst in 1980 gesignaleerd op een veiling in New York en verbleef sindsdien in een Amerikaanse privécollectie. Een aantal weken voor de opening van TEFAF werd duidelijk dat het schilderij bij kunsthandel Lawrence Steigrad Fine Arts zou worden aangeboden. Het Mondriaan Fonds, het publieke stimuleringsfonds voor beeldende kunst en cultureel erfgoed, en het VSBfonds werden direct benaderd en zij zagen de grote waarde van het schilderij voor de collectie van het Prinsenhof in en steunden de aankoop met een substantiële bijdrage. Toen het bestuur van de Vereniging Vrienden van het Prinsenhof (VVP) werd geïnformeerd over de mogelijke verwerving, zegde de vereniging onmiddellijk financiële steun toe. Josée Claassen, voorzitter van de vereniging: “Het feit dat we een bijdrage kunnen leveren aan deze aankoop is des te mooier omdat de Vereniging Vrienden van het Prinsenhof dit jaar 35 jaar bestaat.” Fonds 1818 besloot vervolgens om de bijdrage van de VVP te matchen, waarmee de aankoop binnen handbereik kwam en nog voor het sluiten van de beurs succesvol kon worden afgerond. “Aankopen van belangrijke werken van Delftse meesters uit de Gouden Eeuw op de internationale kunstmarkt gaan steevast het beperkte aankoopbudget van Museum Prinsenhof Delft te boven. De bijdrage van het publieke Mondriaan Fonds fungeert dan als een onmisbaar vliegwiel op basis waarvan ook private fondsen hun steun toezeggen”, aldus museumdirecteur Janelle Moerman.