CODART, Dutch and Flemish art in museums worldwide

The Koninklijke Bibliotheek (National Library of the Netherlands) in The Hague acquires an extraordinary 17th-century atlas

The Koninklijke Bibliotheek (National Library of the Netherlands) in The Hague has acquired an extraordinary atlas from the Golden Age. The beautiful copy of Frederick de Wit’s “stedenboek” (city-book) holds more then one hundred colored maps of Dutch cities, such as Utrecht, The Hague, Zwolle, Den Briel and Groningen.
Additionally the book holds some depictions of buildings in the 17th century such as the Amsterdam City Hall (now the Royal Palace).
Because only few copies still exist, the acquisition is of great art historical and cultural importance. The book has been digitized in full and is available on the KB website: www.kb.nl/stedenboek

From the press release, 13 October 2010

Stedenboeken, met plattegronden en afbeeldingen van de belangrijkste Noord- en Zuid-Nederlandse steden waren populair in de zestiende en zeventiende eeuw. Frederick de Wit bouwde met zijn stedenboek voort op het werk van beroemde kaartenmakers als Bleau en Janssonius. Hij voegde hieraan nieuwe kaarten en afbeeldingen toe en paste soms bestaande kaarten aan. Het werk dat de KB nu heeft verworven is een eerste editie van het Theatrum ichnographicum omnium urbium van Frederick de Wit. Wereldwijd zijn daar maar vier exemplaren van bekend. Wat het werk uniek maakt, zijn de bijzonder goed ingekleurde kaarten.

Cartografische KB-collectie

Deze prachteditie van De Wit vormt een mooie aanvulling op de cartografische collectie van de KB, waarin onder andere het werk van Bleau en Mercator en eerdere werken van de Wit goed vertegenwoordigd zijn. Naast het stedenboek van De Wit brengt de KB vandaag vier zeventiende-eeuwse stadsgeschiedenissen online op www.kb.nl/stadsgeschiedenissen. In 1998 digitaliseerde de KB al de Atlas van der Hagen, met prachtig gekleurde kaarten en prenten. Dit materiaal is te zien in het Geheugen van Nederland.

Fondsenwerving

Het werk was lange tijd in het bezit van een Nederlandse familie. Zij benaderden dit voorjaar de KB, omdat de familie het belangrijk vond dat het boek in een openbare collectie terecht zou komen. In de internationale vakliteratuur bleek dit ingekleurde exemplaar nog niet bekend. Het stedenboek is vervolgens verworven met de steun van de Mondriaan Stichting, het VSBfonds en de Vrienden van de Koninklijke Bibliotheek. Tijdelijk te zien in KB-gebouw Het stedenboek is in zijn geheel te zien op de website van de KB met een inleiding van de conservator, Marieke van Delft. Ook is het tot 1 november 2010 te zien bij De Verdieping van Nederland, de permanente tentoonstelling van topstukken van de Koninklijke Bibliotheek en het Nationaal Archief (zeven dagen per week geopend, toegang gratis).