CODART, Dutch and Flemish art in museums worldwide

Call for Papers for a Congress on Word and Image as Weapons

The annual congress of the Werkgroep Zeventiende Eeuw is meeting this year in Amsterdam on 30 August at the University of Amsterdam Rare Book Library at Oude Turfmarkt 129. The theme is Word and image as weapons: news and propaganda in the 17th century. The organizers have issued the following call for papers.

 

Announcement from the organizers

Woord en beeld als wapen: nieuws en propaganda in de zeventiende eeuw

Congres zaterdag 30 augustus 2008

De Werkgroep Zeventiende Eeuw organiseert, in samenwerking met de Afdeling Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam en het  Amsterdams Centrum voor de Studie van de Gouden Eeuw, haar jaarlijkse congres op zaterdag 30 augustus in het nieuwe gebouw van de Afdeling Bijzondere Collecties op de Oude Turfmarkt 129. Het congres is gewijd aan het thema ‘Woord en beeld als wapen: nieuws en propaganda in de zeventiende eeuw’.

 

Op dit congres wordt aandacht besteed aan de diverse mediale vormen van nieuws en propaganda met een (meer of minder openlijk) aanvallende tendens gedurende de ‘lange’ zeventiende eeuw (1566 – 1713). Met nieuwstijdingen, pamfletten, prenten, schilderijen, emblemen, liederen, toneelvoorstellingen, vertoningen, intochten, beeldhouwkunst en architectuur konden machthebbers en belangengroepen afbreuk doen aan hun tegenstanders en tegelijk hun eigen prestige opwaarderen. 

    

Aanleiding voor de keuze van het congresthema is het driehonderdste sterfjaar van Romeyn de Hooghe (Amsterdam 1645- Haarlem 1708), dat tevens het jaar is waarin Amsterdam is uitgeroepen tot UNESCO Boekenstad. Romeyn de Hooghe was ongetwijfeld de meest veelzijdige, productieve, invloedrijke maker van – niet altijd objectieve – nieuwsprenten, complexe allegorieën en bijtende satire in de laatste decennia van de zeventiende eeuw. Tegelijk wordt hij gezien als een vooraanstaand propagandist voor de politiek van Willem III. In december 2008 wordt een tentoonstelling geopend over het werk van Romeyn de Hooghe in het gebouw van de Bijzondere Collecties van de Amsterdamse Universiteitsbibliotheek.

 

Het congresprogramma besteedt aandacht aan De Hooghe, maar staat tevens open voor bijdragen over alle mogelijke aspecten van nieuws en propaganda in de zeventiende eeuw. Thema’s die aan bod kunnen komen zijn bijvoorbeeld de verhouding tussen nieuws, propaganda en identiteit, de effectiviteit van nieuws en propaganda in het ideologische, politieke of religieuze debat, en de verhouding tussen ideologische en commerciële motieven bij het vervaardigen van nieuws en propaganda.

 

De congrescommissie bestaat uit Anouk Janssen, Huigen Leeflang, Marijke Meijer Drees, Henk van Nierop en Garrelt Verhoeven

 

Suggesties voor bijdragen, voorzien van een samenvatting van ca. 100-200 woorden, zien wij graag tegemoet voor 1 mei 2008. U kunt deze richten aan:

 

Huigen Leeflang

Rijksmuseum

Postbus 74888

1070 DN Amsterdam

e-mail: h.leeflang@rijksmuseum.nl