CODART, Dutch and Flemish art in museums worldwide

Symposium in The Hague on art-historical picture resources, 12 December

On the afternoon of 12 December the Netherlands Institute for Art History (RKD) and the Art Libraries Society / The Netherlands (OKBN) are holding a half-day conference on art-historical picture resources. The session (mainly in Dutch) will take place in the auditorium of the Royal Library (KB).

OKBN * ARLIS/NL
p/a Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie,
Postbus 90418, 2509 LK – DEN HAAG – Nederland

 


De Omslag!? Vraag en aanbod van kunsthistorisch beeldmateriaal

Inleiding

Het Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie en het Overleg Kunst(historische) Bibliotheken Nederland organiseren op maandag 12 december een themamiddag over beeldmateriaal. Reproducties zijn een belangrijke bron voor kunsthistorisch onderzoek. Het verzamelen van afbeeldingen vanuit wetenschappelijk oogpunt heeft in de vorige eeuw een hoge vlucht nomen. Zo rekent het Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie het vanaf haar oprichting tot een van haar kerntaken. Ook enkele universitaire instituten hebben in de twintigste eeuw grote reproductiecollecties gevormd. Overigens niet alleen ten behoeve van het onderzoek. Voor het onderwijs in de kunstgeschiedenis werden bijvoorbeeld ook omvangrijke collecties met dia’s opgebouwd.

Gebrek aan financiën heeft aan het einde van de vorige eeuw bij het merendeel van de universitaire instituten geleid tot het beëindigen van de collectievorming en in sommige gevallen zelfs tot het afstoten van collectieonderdelen. Dat doet de vraag rijzen of deze instellingen de beschikbaarstelling van het ‘werkmateriaal’ van de kunsthistoricus nog wel als een taak zien. Zo ja, hoe beantwoordt de instelling de vraag naar hoogwaardig beeldmateriaal voor het onderzoek en het onderwijs in een tijd waarin steeds meer materiaal digitaal beschikbaar komt. En hoe luidt die vraag uit het veld eigenlijk precies?

Tijdens de themamiddag zullen de gebruikers van kunsthistorisch beeldmateriaal, de onderzoekers en docenten, hun wensen en criteria naar voren brengen. Kwesties als papier versus digitaal, kwaliteit, vindplaatsen en de wijze van gebruik zullen daarbij aan de orde komen. Aan de andere kant wordt het aanbod belicht: wat is er beschikbaar, hoe zijn collecties en databases georganiseerd? Bijzondere aandacht is er voor RKDimages en ARTstor, een grote Amerikaanse database die binnenkort ook in Europa beschikbaar komt. Tijdens de afsluiting zal blijken of er veel discrepantie zit tussen wat beheerders doen en wat gebruikers willen. Wordt er door de instellingen voldoende ingespeeld op de wensen van de onderzoekers en docenten? En zo nee, wat valt er op korte en middellange termijn te verbeteren?

De studiemiddag is bedoeld voor kunsthistorische wetenschappers, studenten kunstgeschiedenis en medewerkers van kunstbibliotheken, kunstmusea en archieven.

Programma

 • 12.30 – 13.00 Ontvangst en registratie
 • 13.00 – 13.10 Welkomstwoord door dagvoorzitter Geert-Jan Koot
 • 13.10 – 13.40 Historisch perspectief van het gebruik van beelddocumentatie binnen het kunsthistorisch onderzoek door Rudi Ekkart
 • 13.40 – 14.10 Het gezichtspunt van de onderzoeker door Marten Jan Bok
 • 14.10 – 14.40 Collectiedatabases en kunsthistorische beelddocumentatie door Rieke van Leeuwen
 • 14.40 – 15.10 Pauze
 • 15.10 – 15.40 Digitale diatrommels. Kunsthistorisch beeldmateriaal vanuit het gezichtspunt van de docent door Annemieke Hoogenboom
 • 15.40 – 16.25 ARTstor, a digital library for the history of art and the humanities door Max Marmor (in het Engels)
 • 16.25 – 16.45 Gericht gebruik van beeldmateriaal in het internationale onderzoeksveld door Gert-Jan van der Sman
 • 16.45 – 17.00 Afsluiting door dagvoorzitter Geert-Jan Koot Borrel
 • 17.00 Borrel

Datum, locatie, aanmelden en kosten

Maandagmiddag 12 december, van 12.30 uur tot 17.00 in de Aula van het Koninklijke Bibliotheek-complex, Prins Willem-Alexanderhof 5. Inlichtingen en aanmelden bij: Hilda Stafleu, afdeling Communicatie & Informatie RKD. Postbus 90418 2509 LK Den Haag. Tel. +31 (0)70 333 9702, e-mail: stafleu@rkd.nl. De kosten voor deelname bedragen € 10,–, te voldoen bij binnenkomst.

Links

TopLaatst bijgewerkt: 7 november 2005