CODART, Dutch and Flemish art in museums worldwide

Symposium on Amsterdam in the 17th Century in Newly Opened Amsterdam City Archive

On December 7th, a free, one-day symposium will be held on Amsterdam in the 17th century. Advance registration recommended.

Organizers

Onderzoekschool Kunstgeschiedenis, Utrecht
Stadsarchief Amsterdam

Information from the Onderzoekschool Kunstgeschiedenis

A one-day symposium, free of charge, in the film theatre of the newly installed Amsterdam city archive. Talks and discussion in Dutch. Register at the OSK form or by mail at OSK@let.uu.nl. Space is limited; reservations are recommended.

Background

De economische en demografische ontwikkeling van Amsterdam leidde in de zeventiende eeuw tot grote uitbreidingen van de stad en tot een snelle ontwikkeling van de planningsmethodiek en de organisatie van publieke werken. De stedenbouwkundige werkelijkheid, de beeldvorming van Amsterdam en de relatie tussen beide zijn het onderwerp van verschillende lopende onderzoeken. Deze richten zich specifiek op de ruimtelijke ontwikkeling van Amsterdam, de organisatie van het stedelijk bouwbedrijf en de geschiedenis van het stadsportret en de cartografie. Een aantal van deze onderzoeken is onlangs gereedgekomen of in een gevorderd stadium. De Onderzoekschool Kunstgeschiedenis presenteert daarom in samenwerking met het Stadsarchief Amsterdam het symposium Amsterdam in de maak. Stadsontwikkeling en beeldvorming in de zeventiende eeuw.

Dagvoorzitter

Koen Ottenheym (hoogleraar Architectuurgeschiedenis Universiteit Utrecht)

Programma

13.00-13.05
Openingswoord door Jan Boomgaard (directeur Stadsarchief)

13.05-13.45
Jaap Evert Abrahamse (onderzoeker historische stedenbouw RACM)
Tot nut, schoonheid en profijt: opgaven en aanpak van de ontwikkeling van Amsterdam 1600-1700

13.45-14.25
Erik Schmitz (onderzoeker Stadsarchief)
De enscenering van een identiteit: Balthazar Florisz’ monumentale plattegrond van Amsterdam

14.25-15.00 pauze

15.00-15.40
Boudewijn Bakker (oud-hoofdconservator Stadsarchief)
Stad in beeld: karakteristiek van het Amsterdamse stadsportret in de Gouden Eeuw

15.40-16.20
Gea van Essen (docent Kunstgeschiedenis Universiteit Utrecht)
Werk in uitvoering: het Amsterdamse stadsfabrieksambt in de zeventiende eeuw.

16.20-16.30
Koen Ottenheym
Afsluiting

16.30-17.30
Borrel

Het Stadsarchief biedt bezoekers van het symposium de mogelijkheid om ‘s ochtends kosteloos de tentoonstelling Het Aanzien van Amsterdam: plattegronden, panorama’s en profielen uit de Gouden Eeuw te bezoeken. De tentoonstelling is geopend vanaf 10.00 uur. De catalogus is te koop in de Stadsboekhandel in de hal van het archief.

Drs. Erik van Tuijn | Secretaris | Onderzoekschool Kunstgeschiedenis | Universiteit Utrecht | Kromme Nieuwegracht 29 | Kamer 1.44 | 3512 HD Utrecht | T. 030 253 6262 | F. 030 253 6167 | Erik.vanTuijn@let.uu.nl | www.onderzoekschoolkunstgeschiedenis.nl | Aanwezig op maandag en donderdag