CODART, Dutch and Flemish art in museums worldwide

Symposium on the van der Hoop collection taking place in the Trippenhuis

On 15 October, the symposium Schilderijen voor het Rijksmuseum: een studie naar enkele in het Rijksmuseum berustende schilderijenverzamelingen uit de 18de en 19de eeuw will be held at the Trippenhuis, Amsterdam organized by the Onderzoekschool Kunstgeschiedenis (Dutch Postgraduate School for Art History), The Rijksmuseum Amsterdam and the Amsterdams Historisch Museum.

Information

“Wy kunnen onze Landgenoten geluk wenschen met de oprichting dezer voortreffelyke Kunst-Gallery, alzo men hier de voornaamste, aan den Lande behorende, Kunststukken, welken weleer overal, in allerleie Gebouwen, voor het Kunstlievend oog gedeeltelijk verborgen […], by elkander, in de beste orde en met bevalligsten smaak gerangschikt vindt”. [citaat uit: Algemeene Konst- en Letterbode, 16 januari 1801]

Het beeld dat het Rijksmuseum van de schilderkunst van de Gouden eeuw kan tonen, is voor een belangrijk deel te danken aan een aantal verzamelingen die in de negentiende eeuw door aankoop en schenking in het Rijksmuseum terecht kwamen. Het begon met de aankoop van een belangrijk deel, 65 schilderijen, uit de collectie Gerrit van der Pot van Groeneveld in 1808 en de uit 137 schilderijen bestaande verzameling Van Heteren in 1809. In 1880 werden met het legaat J.S.H. van de Poll 52 schilderijen toegevoegd die voor het grootste deel afkomstig waren uit de aan de schenker vererfde verzameling Muilman. In omvang en betekenis werden al deze verzamelingen overtroffen door de ruim 150 zeventiende-eeuwse schilderijen van het legaat Adriaan van der Hoop, in 1854 door de stad Amsterdam ontvangen, die in 1885 werden overgebracht naar het nieuwe Rijksmuseum-gebouw. Van 15 oktober 2004 tot 23 januari 2005 is in het Amsterdams Historisch Museum de tentoonstelling Het Geschenk. De Hollandse Meesters van een Amsterdams bankier over dit legaat te zien.

Het is naar aanleiding van deze hommage aan de verzamelaar Van der Hoop dat het hier betreffende symposium is georganiseerd. Niet alleen ten behoeve van de Van der Hoop-tentoonstelling en de begeleidende catalogus, maar ook in algemene zin is er tussen 2001 en 2003 –voorafgaand aan de langdurige sluiting van het Rijksmuseumgebouw- door een aantal jonge kunsthistorici onderzoek gedaan naar enkele voor het Rijksmuseum belangrijke verzamelingen en hun herkomsten.

Op dit symposium zullen in korte voordrachten de resultaten van hun onderzoek worden gepresenteerd, waarbij de nadruk van het middagprogramma ligt op de collectie Van der Hoop. Afsluitend wordt de deelnemers door het Amsterdams Historisch Museum gastvrijheid geboden om aldaar de tentoonstelling te bezoeken die met ingang van de symposium-dag is te zien. Daarnaast wordt eenieder aangemoedigd bij gelegenheid later ook de presentatie te bezichtigen in de Philipsvleugel van het Rijksmuseum, waar temidden van de meesterwerken uit de Gouden Eeuw een twintigtal door Van der Hoop nagelaten topstukken bij elkaar getoond worden.

Program

09:30 – 10:00 Ontvangst met thee of koffie
10.00 – 10.10 Jan Piet Filedt Kok (RMA), Inleiding op het symposium
10.10 – 10.35 Eva Geudeker (VU), “Het Cabinet Schilderyen […] waarvan de rénommee zo groot is”: de collectie van Hendrik (1672-1749) en Adriaan Leonard van Heteren (1724-1800)
10.35 – 11.00 Tim Zeedijk (RMA), ”Tot voordeel en genoegen”: de collectie Gerrit van der Pot van Groeneveld (1732-1807)
11.00 – 11.25 Koffiepauze
11.25 – 11.50 Cornelis van der Bas (UU), Van Muilman naar Van de Poll. De schilderijen- verzamelingen van Hendrik Muilman (1743-1812)en Jacobus Salomon Hendrik van de Poll
11.50 – 12.20 Ruud Priem (OSK), Sir John Murray (1768-1827): een "Tour in Holland" langs schilderijen en verzamelingen omstreeks 1820
12.20 – 13.30 Lunchpauze
13.30 – 13.40 Norbert Middelkoop (AHM), Inleiding op de tentoonstelling
13.40 – 14.00 Almut Pollmer (UL), "Ontsluit uwe […] kunstkassen willig": Adriaan van der Hoop’s opdrachten aan eigentijdse kunstenaars
14.00 – 14.30 Ellinoor Bergvelt (UvA), Adriaan van der Hoop, John Smith en Thoré-Bürger. Een Amsterdamse verzameling in internationaal perspectief
14.30 Forumdiscussie o.l.v. Peter Hecht (UU/OSK)
15.30 – 17.30 Ontvangst in het Amsterdams Historisch Museum, Amsterdams Historisch Museum, Kalverstraat 92 / NZ Voorburgwal 357, bezichtiging van de tentoonstelling en afsluitende borrel

Co-ordination

Jan Piet Filedt Kok (Rijksmusuem Amsterdam), Norbert Middelkoop (Amsterdam Historisch Museum) en Ruud Priem (Onderzoekschool Kunstgeschiedenis)

Location

Het Trippenhuis, Kloveniersburgwal 29, Amsterdam, Oude Vergaderzaal

Registration

Aanmelden kan via de website van de OSK, per email via osk@let.uu.nl of per reguliere post p/a Secretariaat OSK, Kromme Nieuwegracht 29, 3512 HD Utrecht o.v.v. “Schilderijen voor het Rijksmuseum”.