CODART, Dutch and Flemish art in museums worldwide

De Habsburgers en de liefde voor het verzamelen van wandtapijten in de zestiende eeuw

The Habsburgs and the love for collecting tapestries in the 16th century Symposium: 4 February - 6 February 2009

This symposium seeks to explore the connection between the production of Flemish tapestries and the Habsburg dynasty. The symposium in Gent coincides with the exhbition Flemish tapestries at the Habsburg courts of the Renaissance: from the dukes of Burgundy to Philip II held in Kunsthal Sint-Pietersabdij in the same city.

Click here for the symposium program (pdf)

Information from the Fundación Carlos de Amberes

Dit colloquium is een tweeluik. Het eerste deel vond plaats in Madrid van 10 tot 12 december 2008. Het tweede deel start te Gent op 4 februari en loopt tot 6 februari 2009. Aanleiding voor het Gentse luik is de tentoonstelling Vlaamse wandtapijten voor de Bourgondische hertogen, keizer Karel V en koning
Filips II
in Kunsthal Sint-Pietersabdij (21 november 2008 tot 29 maart 2009). Het colloquium wil een nieuw ijkpunt zijn in de hernieuwde aandacht voor de wandtapijtkunst, die bestudeerd wordt vanuit historiografisch en cultureel oogpunt.

Het feit dat Spanje enkele van de belangrijkste collecties van wandtapijten uit de Renaissance bezit, is te wijten aan verschillende welbekende historische omstandigheden. De handelsbetrekkingen tussen Vlaanderen en Castilië floreerden vanaf het einde van de vijftiende eeuw tot ver in de zestiende dankzij de dynastieke band tussen het Spaanse huis Trastámara en de aan de hertogen van Bourgondië verwante Habsburgers. De troonsopvolging door keizer Karel V leidde tot een ware verzameldrift, zo kenmerkend voor de Habsburgers en later ook voor het koningschap van Filips II. Hoofdrollen waren weggelegd voor persoonlijkheden als koningin Isabella van Castilië, Johanna de Waanzinnige, Margaretha van Oostenrijk, Catharina van Oostenrijk, Maria van Hongarije en Johanna van Oostenrijk. Er wordt ook gefocust op de dynastieke banden tussen de Habsburgers en andere Europese vorstenhuizen (Frankrijk, Oostenrijk, Italië, Portugal…) en op de relaties tussen de respectievelijke hoven.

De evolutie van het Vlaamse wandtapijt zal vanuit stilistisch oogpunt worden belicht: vanaf de “gotische” concepten uit de vijftiende eeuw, via de introductie van modernere methodes in het werk van Van Orley of De Kempeneer, tot aan de grote omwenteling in Vlaanderen halverwege de zestiende eeuw met figuren als ondermeer Jan Vermeyen. De invalshoek is tweeledig: aan de ene kant het wandtapijt als verzamelobject en aan de andere kant de functie van het wandtapijt.

I.s.m. Kunsthal Sint-Pietersabdij en de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte, Vakgroep Nieuwe Geschiedenis van de Universiteit Gent

Wetenschappelijke leiding:

Fernando Checa (Universidad Complutense Madrid)

Coördinatie:

Bernardo J. García García (Universidad Complutense Madrid en Fundación Carlos de Amberes), René Vermeir (Universiteit Gent), Carine Van Bruwaene (Kunsthal Sint-Pietersabdij, Gent)