CODART, Dutch and Flemish art in museums worldwide

Het joods Amsterdam van Martin Monnickendam

Martin Monnickendam's Jewish Amsterdam Exhibition: 25 February - 19 April 2009

The year 2009 has been proclaimed the year of Martin Monnickendam (1847-1943). In this context the “Stichting Vrienden van de schilder Martin Monnickendam” (Friends of the painter Martin Monnickendam Foundation) donated 45 works to the Joods Historisch Museum (Jewish Historical Museum). The museum shows a selection of these works.

Monnickendam often chose his subjects in Jewish Amsterdam. He painted interiors of synagogues, Jewish festivities or solemn events such as funerals.

The exhibition is part of the activities in Amsterdam in the Monnickendam year 2009. Other exhibitions include
Martin Monnickendam’s Amsterdam (Stadsarchief Amsterdam)


From the museum website, 11 February 2009

Het jaar 2009 staat in het teken van de talentvolle en gevierde Amsterdamse schilder Martin Monnickendam (1874-1943). Ter gelegenheid daarvan schenkt de Stichting Vrienden van de schilder Martin Monnickendam 45 werken aan het Joods Historisch Museum. Een selectie van deze schenking is te zien in de nieuwe wisselvitrine van het JHM. In de vaste tentoonstelling zijn al langer belangrijke werken van Monnickendam opgenomen. Deze zijn nu extra uitgelicht. Bezoekers kunnen een gang langs de werken van Monnickendam maken en krijgen zo een mooi beeld van zijn joodse werk.

Monnickendam koos als onderwerpen vaak (joods) Amsterdamse taferelen en stadsgezichten. Hij maakte vele schilderijen en tekeningen van synagoge-interieurs, joodse bijeenkomsten en plechtige gebeurtenissen als begrafenissen. Zijn werk geeft een uniek beeld van het rijk geschakeerde culturele en religieuze leven in de eerste helft van de twintigste eeuw.

In het Monnickendamjaar 2009 besteden het Rijksmuseum Amsterdam, het Stadsarchief Amsterdam, het Amsterdams Historisch Museum, Stadsherstel Amsterdam N.V., Artis, Museum Schokland en het Joods Historisch Museum speciale aandacht aan het werk van Martin Monnickendam.