CODART, Dutch and Flemish art in museums worldwide

Middelburg als artistieke haven tussen Noord en Zuid

Middelburg as an artistic port between North and South Symposium: 4 February 2011

The symposium deals with the role of Middelburg as transit-port for artists and artistic ideas between the Northern and Southern Netherlands in the 17th century. The symposium is organised by the Zeeuws Archief (Zeeland Archives) and the research project Cultural transmission and artistic exchanges in the Low Countries, 1572-1672. Mobility of artists, works of art and artistic knowledge (http://www.fhk.eur.nl/aep/)

Information from the organizers

Toen Jacob Cats in 1603 in Middelburg neerstreek, beschreef hij deze havenstad als wonder wel gelegen. Middelburg en bij uitbreiding Zeeland geniet inderdaad een uitstekende ligging langsheen de grens tussen de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden. Vanaf het einde van de zestiende eeuw manifesteerde de Zeeuwse hoofdstad zich als de belangrijkste haven van de jonge Republiek, op Amsterdam na. Mede dankzij het toenemend isolement van Antwerpen en de aanwassende stroom vluchtelingen uit de Zuiden kon Middelburg uitgroeien tot een prominente handelsplaats en artistiek centrum.

Het speelde bovendien een cruciale rol als transitcentrum voor personen, goederen en kennis tussen de uit elkaar groeiende landsdelen, niet in het minst voor de culturele industrieën. Nochtans werd er tot dusver betrekkelijk weinig aandacht besteed aan Zeeland in het (kunst-) historisch onderzoek. Deze interdisciplinaire studiedag wenst dan ook het historisch belang van deze grensregio als artistieke draaischijf tussen Noord en Zuid tijdens de Opstand in kaart te brengen, en nieuwe onderzoekslijnen uit te stippelen.

Download het programma

Aanmelden voor 20 januari (beperkte plaatsen) via i.steevens@fhk.eur.nl
€ 10 (inclusief lunch)
€ 5 studententarief (inclusief lunch).
Gelieve op 4 februari contant te betalen.