CODART, Dutch and Flemish art in museums worldwide

Van ornament naar object: Europese ornamentprenten en decoratie in Friesland 1600 – 1800

From ornament to object: European ornament prints and decoration in Friesland, 1600-1800 Symposium: 25 November 2008

For the second time the Radboud University in Nijmegen and the Ottema-Kingma Foundation of Leeuwarden are holding a symposium on decorative arts in Friesland. During the symposium a keynote address will on the use of ornament prints in art will be delivered by Peter Fuhring.

Organizer’s announcement

Op dinsdag 25 november 2008 wordt in de Oranjezaal van het Stadhuis te Leeuwarden voor de tweede keer een studiedag georganiseerd door de Ottema-Kingma Stichting en de Afdeling Kunstgeschiedenis van de Radboud Universiteit Nijmegen. De dag wordt gewijd aan ornamentprenten en hun toepassing in de kunsten, met name in Friesland. Peter Fuhring, bijzonder hoogleraar vanwege de Ottema-Kingma Stichting zal tijdens het symposium de Nanne Ottema Lezing uitspreken, onder de titel “Van ornament naar object: de prentcollectie van Nanne Ottema vanuit internationaal perspectief.”

De monumentale Oranjezaal van het Leeuwarder stadhuis (met origineel rococo-interieur) heeft een beperkte capaciteit; bij te grote belangstelling zal volgorde van aanmelding gelden; na inschrijving ontvangt u bevestiging van uw deelname (inschrijving € 17,50 incl lunch en afsluitende borrel). De lunch wordt gebruikt in de Nassauzaal (interieur in Daniël Marotstijl).

Alle informatie vindt u in de bijgesloten digitale brochure

Registration

U kunt zich aanmelden voor deelname aan deze studiedag door een e-mailbericht te zenden naar:
congreskunstgeschiedenis@let.ru.nl onder vemelding van OKS studiedag Leeuwarden 25 november.