CODART, Dutch and Flemish art in museums worldwide

Maagdenhuismuseum

Collection catalogues

Geillustreerde catalogus van het Museum der commissie van Openbaren Onderstand van Antwerpen
Antwerp 1930

Related CODART publications

Daniel Christiaens, “The Maagdenhuismuseum in Antwerp”, CODARTfeatures, November 2020.

Previous events since 1999


News about this institution