CODART, Dutch and Flemish art in museums worldwide

Museum Catharijneconvent Seeks Curator of Exhibitions

Museum Catharijneconvent has an opening for a Curator of Exhibitions (32 hours a week). See the Dutch job posting below for more information. The deadline is 14 September.

Tentoonstellingsconservator

32 uur per week

De conservatoren en de bibliothecaris vormen samen de afdeling Onderzoek en Bibliotheek. Museum Catharijneconvent zoekt tijdelijke versterking van de inhoudelijke staf.

De belangrijkste taken zijn:

  • Het verder ontwikkelen van het concept voor een tentoonstelling over de zeventiende- en achttiende-eeuwse textielcollectie, in samenwerking met de inhoudelijk conservator en de projectgroep.
  • Mede ontwikkelen van concept en inhoud van een presentatie van onze achttiende-eeuwse Napolitaanse kerststal, in samenwerking met de projectgroep.
  • In voorkomende gevallen bijdragen aan de ontwikkeling van andere tentoonstellingsprojecten, waaronder de nieuwe collectiepresentatie.

For more information see the museum website.