CODART, Dutch and Flemish art in museums worldwide

Museum Catharijneconvent Seeks Head of Research and Curatorial Department

Museum Catharijneconvent in Utrecht informed us about a vacancy for the position of Head of the Research and Curatorial Department. The deadline for application is 5 March 2018. For more information see the Dutch advertisement below.

Information from Museum Catharijneconvent, 15 February 2018

Museum Catharijneconvent bevindt zich in het hart van middeleeuws Utrecht, en is het rijksmuseum voor christelijke kunst en cultuur in Nederland. Het museum voert met succes een ambitieus programma uit gericht op publieksgroei en het vergroten van de maatschappelijke impact van de activiteiten. Museum Catharijneconvent is museum en kenniscentrum ineen en verhoudt zich ook nadrukkelijk tot erfgoed in situ. Het museum beheert een unieke (kunst)collectie van internationaal belang. Het museum heeft 50 fte aan personeel, meer dan 40 vrijwilligers en een omzet van € 8,5 miljoen. Het museum trok in 2017 meer dan 150.000 bezoekers.

Museum Catharijneconvent is vanwege het vertrek van het huidige afdelingshoofd op korte termijn op zoek naar een inspirerend Hoofd Onderzoek en Conservatoren (0,9 – 1 fte, 32 tot 36 per week).

 Taken:

 • geeft leiding aan zes conservatoren en een bibliothecaris;
 • geeft met creativiteit en gedrevenheid het unieke profiel van Museum Catharijneconvent verder inhoudelijk vorm en speelt een richtinggevende rol in de inhoudelijke beleidsontwikkeling van het museum;
 • draagt zorg voor en is aanjager van de inhoudelijke ontwikkeling van de tentoonstellingsprogrammering. Het hoofd werkt in de realisatie van de programmering intensief samen in een interdisciplinair team met onder andere het hoofd presentaties;
 • is verantwoordelijk voor de inhoudelijke doorontwikkeling van de vaste opstelling. Museum Catharijneconvent staat aan de vooravond van een grootschalige herinrichting;
 • werkt mee binnen het team van conservatoren, met de komende jaren als zwaartepunt de herinrichting van de vaste opstelling;
 • is verantwoordelijk voor het collectie- en onderzoeksbeleid van het museum;
 • vertegenwoordigt het museum op inhoudelijk vlak, ook in de media;
 • is lid van het management team, participeert in vergaderingen van de raad van toezicht en onderhoudt contact met de eigenaren van de verschillende deelcollecties (verenigd in stichtingen verbonden aan het museum).

Het hoofd rapporteert en legt verantwoording af aan de directeur.

Wij zoeken een ambitieus afdelingshoofd dat:

 • een duidelijke visie heeft op en een brede inhoudelijke kennis van christelijke kunst en cultuur;
 • op basis van de missie en strategie van het museum goed prioriteiten weet te stellen binnen de afdeling en het museum;
 • een verbindend teamplayer is, gewend is coachend leiding te geven aan professionals en hen op de inhoud weet uit te dagen;
 • beschikt over uitgebreide tentoonstellingservaring en een uitgebreid (internationaal) netwerk relevant voor het museum;
 • geïnteresseerd is in het versterken van de maatschappelijke positie van het museum;
 • gericht is op samenwerking, zowel intern als met externe partijen.

Wij bieden:

Museum Catharijneconvent kent arbeidsvoorwaarden conform de CAO Verzelfstandigde Rijksmusea. De functie is ingeschaald in schaal 13. Het gaat in eerste instantie om een contract voor één jaar, met uitzicht op een vaste dienstbetrekking.

Interesse en vragen?

Voor informatie kun je contact opnemen met Marieke van Schijndel, directeur, via 030 231 38 35. Mail je sollicitatiebrief met cv vóór 5 maart naar info@catharijneconvent.nl, ter attentie van mevrouw drs. Marieke van Schijndel MBA, onder vermelding van Vacature hoofd onderzoek. De eerste gesprekken vinden plaats op donderdag 15 maart. Een assessment maakt mogelijk deel uit van de procedure.