CODART, Dutch and Flemish art in museums worldwide

Amsterdams Historisch Museum Acquires Ruisdael View of Amsterdam in Honor of Pauline Kruseman

In honor of Pauline Kruseman, who is retiring as director of the Amsterdams Historisch Museum at the end of the year, the museum has acquired an important View of Amsterdam by Jacob van Ruisdael. The initiative for the acquisition was taken by Simon Levie, who preceded Kruseman by 20 years as director of the museum.

Jacob van Ruisdael. View of Amsterdam. Amsterdam, Amsterdams Historisch Museum

 

Museum press release, 8 October 2008

AHM verwerft schilderij Jacob van Ruisdael

Op 1 januari 2009 neemt Pauline Kruseman na zeventien jaar directeurschap afscheid van het Amsterdams Historisch Museum om met pensioen te gaan. Dr. Simon Levie -oud-directeur van het Amsterdams Historisch Museum en oud-hoofddirecteur van het Rijksmuseum-  heeft het initiatief genomen om ter gelegenheid van dit afscheid het schilderij  Gezicht op Amsterdam vanaf de Amsteldijk van Jacob van Ruisdael voor het museum te verwerven. Dankzij de steun van de Gemeente Amsterdam, de Vereniging Rembrandt,de Jaffé-Pierson Stichting, de Mondriaan Stichting, het VSB Fonds, het SNS Reaal Fonds, het Genootschap Amsterdams Historisch Museum, het K.F. Hein Fonds en anderen is de aankoop van dit bijzondere schilderij werkelijkheid geworden. Het schilderij zal vanaf 18 november in de pronkzaal van het museum te bezichtigen zijn.

Het Amsterdams Historisch Museum, dat reeds van Ruisdael het Gezicht op het Huis Kostverloren bezit, is zeer ingenomen met deze bijzondere aanwinst. In december 2006 kwam het doek, afkomstig uit particulier bezit, op de kunstmarkt terecht. Sindsdien is eraan gewerkt om het benodigde bedrag bijeen te brengen en dit is nu gelukt.

De bekendste landschapschilder van de Gouden Eeuw schilderde slechts enkele stadsgezichten. Het schilderij toont een stemmig uitzicht over de stad omstreeks 1680, gezien vanaf een hoog punt aan de Amsteldijk, iets ten zuiden van de huidige Ceintuurbaan. De rivieroever is nog praktisch onbebouwd. Naar de stad toe zijn links de stellingmolens te zien aan de Zaagmolensloot: de huidige Albert Cuyp- en Hemonystraat. In het stadsprofiel zijn veel gebouwen goed te herkennen, zoals de Oude en Zuiderkerk net boven de bogen van de Hogesluis. Doordat Ruisdael het panorama heeft geplaatst onder een halfbewolkte hemel, worden slechts hier en daar delen van stad door de zon beschenen. Hiermee bereikte hij een enorme dieptewerking.


Related news