CODART, Dutch and Flemish art in museums worldwide

Annette de Vries new director of Duivenvoorde

Yesterday it was announced that from 1 December onwards, CODART-member Dr. Annette de Vries will become the director of the Duivenvoorde foundation, responsible for the management, conservation and the presentation to the public of Duivenvoorde Castle. Duivenvoorde Castle is an authentic historical manor in Voorschoten, between The Hague and Leiden. It consists of the house and its surrounding park and estate. The manor houses a unique collection of family portraits and other paintings, a wide variety of decorative arts and furniture. Annette de Vries has been curator of the collection since 2008. She will continue to perform her tasks as a curator together with her new function.

From the press release, 11 October 2012

Dr. Annette de Vries wordt met ingang van 1 december 2012 de nieuwe directeur van de Stichting Duivenvoorde. Duivenvoorde is een historisch authentieke buitenplaats in Zuid-Holland, gelegen tussen Den Haag en Leiden. De stichting heeft tot doel om het bijzondere ensemble van kasteel, park en landgoed als levend cultuur- en natuurmonument te behouden en te versterken en voor het publiek open te stellen.

De nieuwe directeur wordt zowel inhoudelijk als zakelijk verantwoordelijk voor kasteelmuseum, park en landgoed. Zij heeft tot taak om invulling te geven aan een open Duivenvoorde, waarin kasteel, park en landgoed elkaar versterken. Onder meer gaat het om de gefaseerde uitvoering van de herinrichtingsplannen voor het Engelse landschapspark, de verdere invulling van de plannen voor het buitengebied (Duivenvoorde corridor) en de professionalisering van museale en commerciële activiteiten van het kasteel. Samenwerking binnen Duivenvoorde en met partners buiten het landgoed – buurgemeenten, provincie, andere landgoederen, het museale veld en het publiek – staat hierbij centraal.

De Vries is de opvolger van directeur mr Dirk Jan Meulemeester, die dit voorjaar plotseling overleed. Mr Frederik C. van Lynden van Sandenburg trad daarna tijdelijk als directeur a.i. op.

Annette de Vries is kunst- en cultuurhistoricus. Zij was sinds eind 2008 als conservator verantwoordelijk voor de museale ontwikkeling van het kasteel en droeg daarmee bij aan een grotere bekendheid van Duivenvoorde in de regio en landelijk. Eerder werkte zij als wetenschappelijk onderzoeker aan de Rijksuniversiteit Groningen en als beleidsmedewerker en -manager op sociaal-economisch terrein bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de Gemeente Rotterdam. De Vries blijft haar conservatorfunctie combineren met de functie van directeur.

Over Duivenvoorde

Landgoed en kasteel Duivenvoorde vormen een uniek ensemble, waarvan de wortels teruggaan tot in de vroege 13de eeuw. Duivenvoorde beslaat een gebied van circa 260 hectare weidegrond, bos en tuin in een sterk verstedelijkt gebied. Gelegen tussen de duinen in het westen en het polderlandschap in het oosten, is Duivenvoorde cultuurhistorisch en ecologisch van groot belang voor de Randstad. In het hart van deze enclave bevindt zich het kasteel: een prachtige buitenplaats, in de huidige vorm gebouwd door Johan van Wassenaer van Duvenvoirde (1577-1645). Duivenvoorde kent een rijke geschiedenis, waarvan vele tastbare herinneringen getuigen: een park in Engelse landschapsstijl, diverse historische interieurs uit de 17de-19de eeuw en een bijzondere collectie kunstobjecten en archiefstukken. Landgoed en kasteel zijn altijd familiebezit gebleven. In 1960 bracht de laatste eigenaresse, Ludolphine Henriette Schimmelpenninck van der Oye (1891-1965), het ensemble van kasteel, park en landgoed onder in de Stichting Duivenvoorde. De Stichting heeft tot taak om dit ensemble als levend cultuur- en natuurmonument te behouden en te versterken en voor het publiek – natuurliefhebbers en museumbezoekers – open te stellen.