CODART, Dutch and Flemish art in museums worldwide

Bonnefantenmuseum in Maastricht seeks a head of collection management

The Bonnefantenmuseum seeks a head of collection management. The deadline for applications is 8 January 2010. Please check the Bonnefantenmuseum website for an extensive job description (in Dutch).

Information from the museum

Hoofd Collectiebeheer en -documentatie (m/v) full time / 36 uur

met kennis van en ervaring met geautomatiseerde collectieregistratiesystemen

Het collectiebeleid van het Bonnefantenmuseum komt tot uiting in het aankoop- en bruikleenbeleid, de wetenschappelijke bewerking van de deelcollecties en de presentaties, publicaties en educatieve programma’s.

De afdeling Collectiebeheer en -documentatie staat in voor het fysiek beheer van de collecties (depotbeheer, conservering en restauratie) en voor de basisregistratie (het optimaliseren van de centrale collectiedatabank, het coördineren van de dienstverlening rondom de collecties en publicaties). Op het terrein van conservering en restauratie werkt het museum nauw samen met de SRAL, Stichting Restauratie Atelier Limburg, te Maastricht. De dienstverlening is zowel intern als extern en omvat onder meer het beheer van de bruikleen- en de reproductieaanvragen. Ten slotte is de afdeling verantwoordelijk voor de uitvoering en opvolging van verschillende projecten op het vlak van conservering, digitalisering en duurzame ontwikkeling.

De werkzaamheden worden uitgevoerd in een nauwe samenwerking van directie, conservatoren, afdelingscoördinatoren, registrators en depotbeheerder van het museum en met de restauratoren van de SRAL; ten behoeve van de wetenschappelijke beschrijving van de collectie wordt samen gewerkt met wetenschappelijke instellingen. De rol van het Hoofd Collectiebeheer en -documentatie hierin is zowel initiërend, sturend als ondersteunend.

Functionaris rapporteert aan de artistiek directeur, neemt deel aan het stafoverleg van directie, conservatoren en afdelingshoofden, aan het werkoverleg van directie en coördinatoren en geeft leiding aan de werkzaamheden van de registrator collecties en de depotbeheerder. Bij dit laatste aspect staat een stimulerende en coachende aanpak voorop.

Functie-inhoud:
is verantwoordelijk voor:

o het (toezicht op het) fysiek beheer van de collecties:
o het (laten) opstellen van restauratie/conserveringsplannen; het (in overleg met alle betrokkenen) plannen en het controleren van de voortgang in de uitvoering;
o efficiënte benutting depots (in- en extern);

o de basisregistratie van de eigen collectie en die in langdurig bruikleen:
o de (wetenschappelijke) registratie en documentatie van de collectie in nauwe samenwerking met conservatoren OK en HK;
o de opbouw en het onderhoud van dossiers (handmatig en digitaal) onder andere door middel van literatuuronderzoek;

o bijdragen aan de ontsluiting van de collecties:
o assisteren bij publicaties;
o bijdragen aan de ontwikkeling van educatieve programma’s oude – en hedendaagse kunst;
o digitaal ontsluiten collecties via de website van het museum;
o uitwerking en vormgeving concept ‘digitaal zichtdepot’: het digitaal beschikbaar stellen van beeldmateriaal en bijbehorende documentatie ten behoeve van studiedoeleinden (professionals, docenten, studenten en leerlingen) en ter versterking van de informatiefunctie aan de museumbezoeker in het algemeen (via website);

o het (toezicht op het) beheer bruikleenverkeer in het bijzonder met betrekking tot contractuele – / voorwaardelijke aspecten;

o de implementatie van het nieuw verworven geautomatiseerde collectieregistratiesysteem (Adlib Museum);

o het beheer van geautomatiseerde collectieregistratiesysteem:
o waaronder autorisatiekwesties (‘rollen en rechten’);
o het volgen van ontwikkelingen van het collectieregistratiesysteem (nieuwe applicaties e.d.);
o toezicht op efficiënt en effectief gebruik beschikbare hard- en software.

o het leiding geven aan de afdeling Collectiebeheer en -documentatie:
o zorg voor planning en organisatie van de werkzaamheden van de afdeling
o signaleren en na overleg met beslisbevoegde doorvoeren van verbeterpunten in organisatie en werkwijze
o voeren van functioneringsgesprekken.

Functie eisen:

o HBO + / academisch denk- en werkniveau en minimaal een afgeronde HBO opleiding op het gebied van documentatie, bijvoorbeeld Reinwardt Academie;
o affiniteit met de verzamelgebieden en het tentoonstellingsbeleid van het Bonnefantenmuseum;
o grote vaardigheid in het werken met databanken (op gebruikersniveau) en met de courante Office toepassingen, e-mail, internet, etc.;
o Ervaring met geautomatiseerde collectieregistratiesystemen, bijvoorbeeld Adlib Museum en met (digitale) beeldbewerking, o.a. Adobe Photoshop;
o goede beheersing (in woord en geschrift) van de Nederlandse en Engelse taal; het vermogen om ook vlot te kunnen communiceren in het Duits en het Frans is een pluspunt;
o grote mate van accuratesse en stressbestendigheid;
o ten minste enkele jaren relevante werkervaring in museale omgeving;
o bereidheid zich in de regio Maastricht te vestigen.