CODART, Dutch and Flemish art in museums worldwide

Huis Doorn stays open

After being hit by severe budget cuts and facing the threat of closure, Huis Doorn has re-organized and will remain open to the public. The reorganization included the discharge of Huis Doorns director, CODART- member Eymert Goossens, and six staff members. Huis Doorn is a 18th-century manor house near Utrecht and has become known as the last residence of the last German Kaiser, Wilhelm ll. In addition to this, the museum will also present itself in the future as a place of remembrance of the First World War (1914-1918). It will be a challenge for the new director Herman Sietsma, who is appointed for one day a week, the two remaining staff members, and 150 volunteers, to further professionalize and sustain the museums activities. As of 19 May 2013 the museum will be opened six days a week.

You can find an article on Huis Doorn and the future of history here.
 

Press release in Dutch

Nieuwe toekomst voor Huis Doorn – Huis Doorn blijft open

Huis Doorn blijft definitief open voor het publiek. Na de korting die de Rijksoverheid met ingang van 1 januari 2013 doorvoerde op het subsidiebudget was de vrees dat het Huis – van 1920-1941 woonplaats van de laatste Duitse keizer Wilhelm II – zijn deuren voor het publiek moest sluiten. Inmiddels is een reorganisatie doorgevoerd. Veel vrijwilligers (plm. 150) zullen de rol van de vaste krachten overnemen die ten gevolge van de bezuinigingen ontslagen moesten worden. Hierdoor kan Huis Doorn voor het publiek open blijven; vanaf 19 mei (Pinksterweekend) is het museum, zoals in voorgaande jaren, weer zes dagen per week geopend.

Het is voor Huis Doorn absoluut noodzakelijk dat het bezoekersaantal (nu 25.000 per jaar) omhoog gaat, omdat daarmee inkomsten worden verkregen. Om dat te bereiken wil Huis Doorn zich presenteren als plaats van herinnering voor de Eerste Wereldoorlog (1914-1918). Daarmee wordt dus niet alleen de openstelling voortgezet, maar wordt ook een functie toegevoegd: Plaats van herinnering aan de Eerste Wereldoorlog.

Als plaats van herinnering zal Huis Doorn een platform bieden voor discussie over Europese waarden die uit de Eerste Wereldoorlog zijn voortgekomen, zoals tolerantie, vrijheid, democratie en mensenrechten. De betekenis van Huis Doorn wordt zo uitgebreid met een nieuwe, meer actuele functie. Daarmee is de maatschappelijke verankering van Huis Doorn en dus ook zijn toekomst als museum gediend

www.huisdoorn.nl


Related news