CODART, Dutch and Flemish art in museums worldwide

Mondriaan Fund Opens Dutch Grant Program ‘Beurs Erfgoedtalent’

The Mondriaan Fund is seeking applications for its grant program entitled ‘Beurs Erfgoedtalent’. The program enables Dutch cultural heritage institutions to offer talented professionals a two-year contract working alongside experienced specialists. For more information, see the call below (in Dutch).

Open Oproep Beurs Erfgoedtalent

Deadline: 06.01.2020
Door naderende pensionering van conservatoren in musea gaat de komende tijd veel kennis verloren. Voor een sterke erfgoedsector is het essentieel die kennis te borgen en in nieuw talent te investeren. Het Mondriaan Fonds wil de kennisoverdracht en -ontwikkeling binnen de erfgoedinstellingen stimuleren en stelt negen beurzen beschikbaar voor specialistisch talent. Met deze beurs kunnen kunst- en erfgoedinstellingen aan nieuwe professionals gedurende twee jaar een vaste plek bieden.

Met de Beurs Erfgoedtalent krijgt de nieuwe professional de kans naast een meer ervaren kracht te werken. Instellingen krijgen bovendien de gelegenheid nieuwe perspectieven en ideeën binnen te halen. Doel van de Open Oproep Beurs Erfgoedtalent is het borgen en ontwikkelen van kennis door te investeren in nieuwe specialisten.

De beurs wordt beschikbaar gesteld voor twee jaar en bedraagt maximaal € 43.200 bruto per jaar* bij een deeltijdaanstelling van vier dagen per week (schaal 10 Museum cao 2018-2020). Van de aanvragende instelling wordt een bijdrage van minimaal 10% gevraagd, in dit geval € 4.320 bruto per jaar. De bijdrage betreft de bruto salariskosten en de daarmee samenhangende werkgeverslasten.

Voor meer informatie, zie www.mondriaanfonds.nl/aanvraag/open-oproep-beurs-erfgoed-talent/